Hopp til innhold

Fagstoff

Metall-, kartong- og plastavfall fra næringslivet

Hva skjer med metall-, kartong- og plastavfall fra næringslivet?
Pressa aluminiumbokser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Metall

Metall kan smeltes om og brukes på nytt, og metallavfall har derfor en kommersiell verdi. Alle som produserer metallavfall, selger slikt avfall videre til gjenvinningsbedrifter.

Det fins et omfattende nettverk av bedrifter som sorterer, bearbeider og omsetter skrapjern og metaller som aluminium og kobberlegeringer. Ordningen omfatter også bilvrak.

Norsk returmetallforening organiserer bedrifter som driver med metallinnsamling og gjenvinning.

Kartong, bølge- og massivpapp

Bunt med pappemballasje i konteiner. Foto.

Selskapet Norsk Resy AS administrerer innsamling og gjenvinning av brun fiber (kartong, bølge- og massivpapp).

De som sitter med store mengder brukt kartong, bølge- eller massivpapp, kan inngå avtaler med etablerte returpapirhandlere om henting, eller de kan selv levere avfallet direkte til handlerne eller til papirfabrikkene for gjenvinning. Direktelevering er gratis, ved henteoppdrag skal den som henter, ha betaling. Kartong- og papp-avfall skal oppbevares atskilt fra annet avfall og på en slik måte at det er egna for gjenvinning.

Plastavfall

Selskapet Plastretur AS administrerer innsamlingssystemet for plastemballasje fra næringslivet i Norge. Innsamlings- og ombrukssystemene omfatter disse plasttypene:

Engangsemballasje

  • folie/film
  • flasker, kanner, ballonger (inklusive kapsler)
  • begre, spann, bokser
  • esker, kasser, brett, paller
  • storsekker i vevd polypropylen (PP)
  • annen engangsemballasje

Ombruksemballasje

  • nye ombruksflasker, ombrukskanner og ombruksballonger
  • nye ombruksesker, ombrukskasser, ombruksbrett og ombrukspaller
  • annen ny ombruksemballasje
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk