Hopp til innhold

Fagstoff

Våtorganisk produksjonsavfall

Hvordan blir våtorganisk produksjonsavfall fra næringslivet handtert?
En person kaster uspiste kjøttkaker og poteter i en matavfallsboks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er våtorganisk produksjonsavfall?

Våtorganisk produksjonsavfall er lett nedbrytbart organisk avfall som slakteavfall, fiskeavfall og matavfall fra storhusholdninger. Våtorganisk industriavfall omfatter i tillegg myse, brød, mel, sjokolade med mer. Slikt avfall gikk tidligere til gjenvinning og ble brukt til fôrproduksjon. EU har imidlertid innført forbud mot innblanding av matavfallsrester i produksjon av dyrefôr. Derfor blir mesteparten av alt våtorganisk produksjonavfall i dag energigjenvunnet.

Gjenvinning av våtorganisk avfall

Gjenvinning skjer bare i de regionene som har anlegg for fôrproduksjon i rimelig nærhet, og våtorganisk avfall som ikke egner seg til fôr, går til kompostering. Avfall fra norske husdyrslakterier, det vil si avskjær, innvoller, bein, blod og så videre fra slakting, samt kasserte slakt, blir i stor grad sendt til destruksjonsverka i Sør-Norge og utnytta til produksjon av kjøttbeinmel og fett.

Organisasjonen Norsk forening for gjenvinning av matrester (GAM) organiserer innsamling av matrester fra storhusholdninger og innsamling og gjenvinning av fiske- og rekeavfall til produksjon av pelsdyrfôr, husdyrfôr og oppdrettsfôr. Fiskeavskjær blir malt opp til fiskemel, som brukes som proteintilskudd i kraftfôr til svin, pelsdyr og fjærkre.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk