Hopp til innhold

Fagstoff

Andre avfallstyper fra husholdninger

Her lærer du om hvordan vi behandler avfall som tekstiler, medisinrester, elektrisk utstyr og bilvrak.
Foto av pressede biler på en vrakplass.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tekstiler

Tekstiler kan vi både gjenbruke og gjenvinne. Organisasjonene Frelsesarmeen og Ulandshjelp fra Folk til Folk samler inn brukte tekstiler, og egne returpunkter er etablert. Tekstiler som ikke er egnet til gjenbruk, blir kvernet opp og blant annet brukt som fyllmateriale i soveposer beregnet på nødhjelpssendinger.

Medisinrester

Medisinrester fra husholdninger leverer vi til nærmeste apotek eller legesenter.

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)

Forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta EE-avfall som er forbruksavfall, vederlagsfritt i retur ved forretningsstedet sitt.

Mottaksplikten er begrenset til EE-produkter som forhandleren omsetter, samt EE-produkter som forhandleren tidligere har omsatt innenfor samme produktspekter. Mottaksplikten er ikke begrenset til merke eller fabrikat.

I tillegg har kommunene plikt til å sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud om vederlagsfritt mottak av EE-avfall som er forbruksavfall.

Bilvrak, bildekk og bilbatterier

Bilvrak leveres til godkjente bilvrakinnsamlere. Mot vraking av bilen får eieren utbetalt en vrakpant, som skal stimulere bileiere til å levere bilen til godkjente innsamlere i stedet for å etterlate den i naturen.

Kasserte bildekk som er forbruksavfall, skal ikke brennes eller slenges i naturen, men leveres i retur til forhandler. Også bilbatterier skal leveres i retur til forhandler eller til et returpunkt for bilbatterier.

KFK-holdige kuldemøbler

KFK-holdige kuldemøbler er kjøleskap og frysere som inneholder KFK-gass. Fortsatt kan eldre kjøleskap og frysere inneholde slike gasser. I nye kuldemøbler bruker vi klimanøytrale kjølemedier.

Når vi kjøper slike elektriske produkter, betaler vi en miljøavgift i tillegg til selve produktprisen. Etter endt levetid for produktet kan vi levere det tilbake til forhandleren. Miljøavgiften vi betalte da vi kjøpte det, finansierer kostnadene forhandleren har med å ta hånd om det kasserte produktet.

Restavfall

Den avfallsdelen som blir igjen når vi er ferdige med å kildesortere, kaller vi restavfall. Hva som er restavfall, varierer med hvor langt den enkelte kommunen er kommet når det gjelder å innføre ordninger for kildesortering. Typisk restavfall er bleier og bind, plast og glass som ikke er emballasje, støvsugerposer og tilgriset papp, papir og plastemballasje.

Foto av palleramme med elektrisk avfall, blant annet en mikrobølgeovn, en dataskjerm og en kaffetrakter.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk