Hopp til innhold

Fagstoff

Farlig avfall fra husholdninger

Her lærer du om hvordan farlig avfall fra husholdninger skal behandles. Farlig avfall blir også kalt spesialavfall eller miljøfarlig avfall. Slikt avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
En haug med elektronisk avfall. Mange ledninger og noen metallbiter i ulike farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avfallsforskriften om farlig avfall

Farlig avfall kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr og skal derfor behandles særskilt.

Avfallsforskriften § 11-10 pålegger kommunene å ta imot inntil 1 000 kg farlig avfall totalt per år per avfallsbesitter.

Avfallsforskriften § 14-3 pålegger også kommunene å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter. Dette kommer i tillegg til pålegg i § 11-10.

Avfallsforskriften § 11-11 pålegger husholdninger som leverer farlig avfall,

  • å gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper så langt dette er mulig
  • å sørge for at emballasjen er tydelig merket
  • å levere farlig avfall til kommunalt mottak for farlig avfall eller i utleverte spesialbeholdere eller esker

Eksempler på farlig avfall fra husholdningene

Husholdninger kan ha farlig avfall som

  • oljeprodukter, kjemikaler og malingsprodukter
  • rengjørings- og vedlikeholdsprodukter som pussemidler, flekkfjernere, rustfjernere, låsespray og så videre
  • produkter med kvikksølv, termometre, lysstoffrør, gamle batterier med mer (nye miljømerkede batterier kan kastes sammen med vanlig restavfall)
  • knappcellebatterier (til klokker og lignende) og oppladbare kadmium- eller iridiumbatterier (til mobiltelefoner og lignende)
  • plantevernmidler, rottegift og soppmidler
  • hobbykjemikaler, lim, fotokjemikaler, korrekturlakk og neglelakk

Nasjonalt anlegg for farlig avfall

Innsamlerne oppbevarer det farlige avfallet i konteinere og transporterer det til behandlingsanlegg for spesialavfall. Vårt nasjonale anlegg for farlig avfall ligger på Langøya utenfor Holmestrand. Det drives av selskapet NOAH.

Foto av lang og smal øy med veier, grustak, tankanlegg og kai.
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 20.04.2023

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk