Hopp til innhold

Fagstoff

Matavfall og papir fra husholdningen

Her lærer du litt om hvordan matavfall og papir fra husholdningen blir behandlet.
Gutt som kaster papiravfall i papirkonteiner. Foto

Matavfall eller våtorganisk avfall

Matavfall er avfall som kan omdannes til biogass eller kompost. Avfallsfraksjonen går også under betegnelsen våtorganisk avfall.

I fraksjonen inngår matavfall, blomsteravfall, tørkepapir og annet organisk materiale som er lett nedbrytbart.

Papir

Også papir er organisk nedbrytbart materiale. Vi ønsker imidlertid å material- eller energigjenvinne denne fraksjonen.

Når vi materialgjenvinner papir, omgjør vi papiravfall til nye papirprodukter. Når vi energigjenvinner papiravfall, bruker vi papir som brennstoff for å produsere varme.

Derfor skal papirfraksjonen skilles ut som egen fraksjon. Når papir brytes ned, utvikles klimagassen metan. Det har vært forbudt å deponere slikt avfall siden 2009.

Returpapir, som aviser og trykksaker, samles i dag inn uten noen særskilt regulering fra miljøvernmyndighetene. Det eksisterer et velfungerende marked som etterspør brukt papir, papp og kartong for gjenvinning.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk