Hopp til innhold

Fagstoff

Husholdningsavfall

Det er kommunen som har ansvar for husholdningsavfallet. Lær mer om de ulike typer husholdningsavfall.
En haug med husholdningsavfall: kjøttkaker, pølser, bønnespirer, vafler, leverposteiboks, nugattiboks, yoghurtbegre, epler, blomster, brød, melkekartonger, plastposer, aluminiumsfolie og mye mer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et kommunalt ansvar

Kommunene har ansvaret for å samle inn og motta avfall fra husholdningene. Noen kommuner har danna kommunale eller interkommunale avfallsselskap som tar hånd om avfallet.

Hva skal kildesorteres?

Kommunene bestemmer selv hvilke avfallstyper de vil kildesortere. De bestemmer også om husholdningene skal levere avfallet hjemme eller på et returpunkt.

Renovasjonsavgift

Alle husholdningene betaler en årlig renovasjonsavgift som skal dekke kostnadene kommunene har med å samle inn og behandle avfallet. I noen kommuner inkluderer renovasjonsavgifta levering på gjenvinningsstasjoner, andre steder må husholdningene betale ei tilleggsavgift for dette.

Inndeling av husholdningsavfall

Husholdningsavfallet blir delt inn i ulike typer, på fagspråket kalt fraksjoner. Det er to hovedgrupper husholdningsavfall, emballasjeavfall og produktavfall.

Emballasjeavfall

Emballasjeavfall er for eksempel drikkekartong, plast, emballasjekartong, glass og metall.

Produktavfall

Produktavfall er blant annet papir, tekstiler, medisinrester, elektronisk og elektrisk avfall, bilvrak, bildekk og bilbatterier. Også våtorganisk avfall, det vil si eller matavfall, hører hjemme her. Dette avfallet er lett nedbrytbart.

Produktavfall kan også være farlig avfall. For eksempel er KFK-gasser (klorfluorkarbongasser), som en fortsatt finner i gamle kjøleskap og frysere, skadelige for ozon-laget.

Restavfall er avfall som en kommune ikke har kildesorteringsordning for. Hva som blir regna som restavfall, vil derfor variere fra kommune til kommune, for ikke alle kommunene har kommet like langt i utbygginga av innsamlings- og behandlingsordningene sine.

Visuell oversikt over de ulike typer husholdningsavfall som er beskrevet i artikkelen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk