Hopp til innhold

Fagstoff

Organiseringen av avfallsinnsamlingen

Mange aktører er involvert i arbeidet med innsamling og behandling av avfall. Her lærer du om de viktigste.
3 søppelbiler i forskjellige farger. illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innsamlingssystemer for ulike avfallsfraksjoner er bygd opp over tid i et samarbeid mellom myndigheter (stat og kommune) og næringslivsaktører. Etter hvert har partene sett det som hensiktsmessig å slå sammen administrasjonen av innsamling av enkelte avfallsfraksjoner.

Retursamarbeidet LOOP er en stiftelse som er etablert av returselskapene i Norge. Returselskap er alle materialselskapene samt andre som ivaretar produsentansvaret gjennom innsamling og gjenvinning av brukte produkter som for eksempel elektriske artikler og hvitevarer, batterier og bildekk.

LOOP er pådriver for tiltak rundt kildesortering og gjenvinning av avfall i Norge. I tillegg er LOOP en samarbeidsarena for alle som jobber med avfall, kildesortering og gjenvinning.

LOOP driver også nettstedet www.sortere.no, som inneholder oppdatert informasjon og nyheter om kildesortering og gjenvinning. Nettstedet inneholder praktisk informasjon om kildesortering og avfallshåndtering både for private og for næringslivet.

Nedenfor finner du lenker til returselskapene som er etablert for de ulike avfallsfraksjonene.

Batterier: www.batteriretur.no

Bilvrak: www.autoretur.no

Bølgepapp: www.resy.no

Drikke- og emballasjekartong: www.grontpunkt.no

Elektriske og elektroniske produkter (EE): norsirk.no

Flasker og bokser: www.infinitum.no

Glass- og metallemballasje: www.glassmetall.no

Kuldemedier (kuldeanlegg, kjøleskap, frysedisker og så videre) www.returgass.no

Metall- og plastspann: www.tomtogtort.no

PCB-holdige isolerglassvinduer: www.ruteretur.no

Plastemballasje: www.grontpunkt.no

Dekk: www.dekkretur.no

Om du i framtida skal transportere ulike typer avfall, er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder. Alle lenkene gir utfyllende informasjon. Et eksempel er retur av skaddebilbatterier, som faller inn under regelverket for transport av farlig gods (ADR), mens kasserte, men uskadde bilbatterier ikke gjør det.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk