Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike typer avfall

Her skal du lære litt om ulike typer avfall og hvor i varekretsløpet avfallet oppstår. Du kan også lese om hvorfor vi sorterer det.
Vareflyt fra primærnæringene via industri, handel, husholdninger og til avfallssortering. Videre går avfallet til gjenvinning før det igjen går inn i industrien. På alle ledd skapes det også avfall som går direkte til sortering. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avfall fra vareflyten

Vareflyten går i dag gjennom mange spesialiserte virksomheter. Den starter med uttak av råvarer fra . Derfra går råvarene til industribedriftene, som omdanner råvarer til ulike halvfabrikater og ferdigvarer.

Ferdigvarene går videre til handelsnæringa, som formidler varene via grossistlagra og butikkene sine og fram til sluttbrukerne. Det kan være husholdninger, næringsvirksomheter eller det offentlige. På alle trinn i varekretsløpet oppstår det avfall.

Emballasjeavfall oppstår i starten av livssyklusen til et produkt, produktavfall oppstår i slutten. Når sluttbrukerne kasserer varene sine, blir varene produktavfall. I dag gjenvinner vi de fleste produkter og bruker de gjenvunne råvarene i et nytt varekretsløp.

Hvorfor sorterer vi?

Her er noen av årsakene til at vi sorterer avfall:

  • Matavfall danner metangass ved nedbryting. Metangass framskynder drivhuseffekten på jorda, noe som på sikt vil føre til at den globale gjennomsnittstemperaturen øker.
  • Spesialavfall og annet miljøskadelig avfall som kommer til et deponi, kan forurense grunnvannet.
  • Metallegeringer må vekk fra deponiene på grunn av at de skiller ut tungmetaller.
  • Vi sorterer papir, metall og glass fordi dette er råstoff som vi enkelt kan gjenvinne og bruke på nytt. Nedbryting av papir danner dessuten metangass.
  • Når vi sorterer ut det avfallet som vi kan gjenvinne eller gjenbruke, øker levetida til avfallsdeponiene.

Tenk over

Kan du komme på flere gode grunner til å sortere avfall?

Gul søppelbil med ordet "miljøtransport" i store, grønne bokstaver langs sida. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk