Hopp til innhold

Fagstoff

Internkontrollforskriften

Her lærer du hva internkontroll er. Du lærer også om hvordan du møter kravene internkontrollforskriften stiller til det praktiske arbeidet ditt som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.
Permer med lover og regler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Internkontroll

Ulykker, skader og forurensning er uakseptabelt både for enkeltpersoner og for samfunnet. Derfor har samfunnet etablert regler som skal

  • ivareta sikkerhet
  • forebygge ulykker
  • hindre skade på det ytre miljøet

For å sikre at alle som driver virksomhet, følger reglene, har myndighetene pålagt bedriftene å etablere egenkontroll eller internkontroll.

Gjennom internkontrollsystemene viser virksomhetene hvordan de respekterer samfunnets verneregler, eller hvordan de ivaretar deler av samfunnsansvaret.

Internkontroll (egenkontroll):

Styringssystem som viser hvordan en bedrift i hverdagen følger opp verneregler fastsatt i loven.

For transport- og logistikkbedrifter innebærer dette at de må etablere et styringssystem som viser hvordan de følger opp vernereglene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Informasjon om HMS hos NHO Reiseliv.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 12.01.2022

Læringsressurser

Lover og regler