Hopp til innhold

Fagstoff

Skatteloven – skatt for bedrifter

Skatteloven regulerer skatteplikten både for privatpersoner og for bedrifter. Her skal vi se på de viktigste skattereglene for bedrifter.
Dataskjerm med nettsiden altinn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skatt på bedriftsinntekt

I skatteloven står det at bedrifter skal skatte av «fordel vunnet ved virksomhet», det vil si inntektene fra virksomheten.

Fordel vunnet ved virksomhet omfatter blant annet fordel vunnet ved omsetning av varer eller tjenester, realisasjon av andre formuesobjekter i virksomheten og avkastning av kapital i virksomheten (skatteloven, 2000, § 5-30 første ledd).

Forskuddsskatt

Alle norske bedrifter må betale forskuddsskatt til skatteoppkreveren i kommunen der de har hovedkontor. Som lønnsmottakere trenger vi ikke å tenke på dette; da er det arbeidsgiveren som betaler inn skatten for oss. Bedrifter må betale inn skatten selv – som forskuddsskatt.

Skatteetaten beregner forskuddsskatten ut fra overskuddet i bedriften året før eller opplysninger som bedriften selv melder inn.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Alle som driver et enkeltpersonforetak, skal skatte så snart inntekten oppstår. Det innebærer at de skal betale inn forskuddsskatt fire ganger i året – 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Forskuddsskatten blir beregnet ut fra forventet overskudd.

Forskuddsskatt for aksjeselskap

Alle aksjeselskap skal betale inn forskuddsskatt to ganger i året – 15. februar og 15. april, men aksjeselskap betaler først forskuddsskatten året etter at overskuddet er opptjent.

Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt, det vil si at det er selskapet selv som er ansvarlig for å betale inn skatt. Skattesatsen er på 22 prosent (i 2020), og skatten blir beregnet av fjorårets overskudd.

Skatteoppgjør for næringsdrivende

Om høsten året etter skatteåret er skatteoppgjøret klart. I skatteoppgjøret beregnes skatten for bedriften, ut fra skattemeldingen bedriften har levert. Skatteetaten tar så beregnet skatt og trekker fra innbetalt forskuddsskatt, for å se om bedriften har penger til gode, eller om den må betale restskatt.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 29.04.2020

Læringsressurser

Lover og regler