Hopp til innhold

Fagstoff

Folketrygden

Alle i Norge er medlem i folketrygden, et nasjonalt forsikringssystem som administreres av Nav. Her får vi økonomisk hjelp ved arbeidsledighet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.
Planter som spirer opp fra stabler med gullpenger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Folketrygden blir blant annet finansiert av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Trygdeavgiften er en del av skatten vi betaler på lønnsinntekt. Arbeidsgiveravgiften er en avgift som bedrifter må betale inn til staten for sine ansatte. Bedriftene betaler en viss prosentsats av de ansattes lønn.

Arbeidsgiveravgift

Hovedregelen er at bedriftene betaler 14,1 prosent arbeidsgiveravgift, men noen kommuner har redusert sats eller fritak for arbeidsgiveravgift. Dette er et distriktspolitisk virkemiddel som skal stimulere til etablering av bedrifter i distriktene.

Finn ut

Hvor høy arbeidsgiveravgift må bedrifter i din kommune betale?

Sykepenger

Når en ansatt blir syk, må bedriften betale sykepengene de første dagene. Dette kalles arbeidsgiverperioden, og den er vanligvis på 16 kalenderdager. Hvis den ansatte fortsatt er syk etter dette, er det folketrygden som dekker sykepengene. Da blir de utbetalt av Nav.

Nav hjelper bedrifter med å følge opp sykemeldte, legge til rette for ansatte med helseutfordringer og utvikle en mer inkluderende arbeidsplass (IA). Nav kan også hjelpe bedrifter med å rekruttere nye ansatte.

Grunnbeløpet i folketrygden

De fleste ytelser i folketrygden beregnes med utgangspunkt i det som kalles grunnbeløpet i folketrygden (G). Dermed er det bare ett beløp som endres i trygdeoppgjøret hvert år.

Se tabell fra Nav med grunnbeløp fra folketrygden.

Relatert innhold

Nettside hos nav.no

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 29.04.2020

Læringsressurser

Lover og regler