Hopp til innhold

Fagstoff

Lover og forskrifter

Som fagarbeider i transport- og logistikkbransjen må du kjenne til lover og regler som gjelder for arbeidet du utfører. Du har sikkert hørt om lover og forskrifter før. Men vet du forskjellen på dem?
Et pass med Norges riksvåpen på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en lov?

En lov er den viktigste rettskilden for å løse tvister eller dømme etter ved straffbare forhold. Med tvist mener vi en uenighet eller uklarhet. Det er Stortinget som vedtar lover.

Domstolene bruker lovene. Det er tingretten som dømmer både i sivile saker og i straffesaker. En dom i tingretten kan ankes til lagmannsrett eller Høyesterett. Du kan lese mer om dette på sidene til samfunnsfag.

Hva er en forskrift?

Lover er gjerne ganske generelle. Derfor overlater Stortinget til forvaltningsapparatet å utdype innholdet i en lov. Forvaltningsapparatet kan være et departement eller et direktorat. Mange av forskriftene du møter som fagarbeider, er gitt av Samferdselsdepartementet. Andre er gitt av Statens vegvesen.

En forskrift inneholder mer utfyllende regler enn teksten i selve loven. I praktisk arbeid bruker vi gjerne forskriften når vi skal finne ut hvilke regler som gjelder. Alle forskrifter hører til en lov. Vi sier at forskriften er hjemlet i loven.

Som yrkessjåfør er du alltid underlagt vegtrafikkloven når du er ute på veien. Men de spesifikke reglene finner du i ulike forskrifter under denne, som for eksempel trafikkreglene, kjøre- og hviletidsbestemmelsene og førerkortreglene.

Vi skiller mellom sentrale og lokale forskrifter. Lokale forskrifter vedtas av for eksempel kommunestyret i en kommune.

Lovdata

Alle lover og forskrifter som gjelder i Norge, er tilgjengelige på nettsidene til Lovdata. Disse sidene blir oppdatert hver gang regelverket endres eller nye regler vedtas. På sidene til Lovdata kan du også finne informasjon om hvordan lovverket anvendes i rettssaker.

Oppsummering

En lov gir generelle regler innenfor et tema. Forskriften lager igjen mer detaljerte regler innenfor et felt av loven. En lov har ofte flere forskrifter.

For eksempel har vegtrafikkloven blant annet forskrifter som trafikkreglene (forskrift om kjørende og gående trafikk) og førerkortreglene (forskrift om førerkort m.m.).

Arbeidsmiljøloven har blant annet forskrifter om HMS (forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og regler for bruk av for eksempel truck og kran (forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav).

Stortinget vedtar lovene, men forskrifter styres på et lavere nivå, for eksempel i et departement i regjeringen. Derfor er det også en enklere prosess å få til endringer og tilpasninger i forskriftene enn i selve lovene.

Les mer om lover på Lovdata.

Utfordringer til deg:

  1. Hva er en lov?
  2. Hva er en forskrift?
  3. Lag en oversikt over de viktigste lovene som regulerer arbeidet i transport- og logistikkbransjen.
CC BY-SASkrevet av Knut Kjartan Tørum og Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 11.11.2021

Læringsressurser

Lover og regler