Hopp til innhold

Fagstoff

Yrkessjåførforskriften

Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører, eller yrkessjåførforskriften, regulerer bestemmelsene om å få eller beholde retten til å føre motorvogn i tunge klasser mot vederlag, også omtalt som yrkessjåførkompetanse (YSK).
Foto av to lastebiler parkert ved siden av hverandre.
Åpne bilde i et nytt vindu

Yrkessjåførkompetanse (YSK)

Hvis du skal jobbe som yrkessjåfør på tunge kjøretøyer, må du ha førerett, eller førerkort, i den aktuelle kjøretøyklassen. I tillegg må du ha yrkessjåførkompetanse, som til daglig blir forkortet til YSK.

For å oppnå YSK må du gjennom en grunnutdanning og bestå en teoriprøve hos Statens vegvesen. YSK er gyldig i fem år om gangen. Etter fem år må du gjennomføre et etterutdanningskurs for å fornye YSK og beholde retten til å jobbe som yrkessjåfør.

YSK-utdannelsen ble innført av EU, og tanken bak er at man skal ha et minimum av yrkesutdanning i tillegg til førerkortutdanningen. Dette er begrunnet med at sjåførene da får høyere kompetanse, noe som skal både heve statusen til yrket og øke trafikksikkerheten.

En todelt utdannelse

Man sier gjerne at yrkessjåførutdanningen er todelt. Det er en trafikal del som man får gjennom førerkortopplæringen, og en yrkesutdanning som man får gjennom YSK-utdanningen:

Oversikt av at føreropplæringen og yrkessjåføropplæringen gir yrkesfaglig kompetanse. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

YSK-utdanningen består av mange emner som ikke alltid er direkte knyttet til selve bilkjøringen. Det kan være kundeservice, logistikk og toll, for å nevne noe – altså emner en ofte må mestre for å kunne gjøre en god jobb som yrkessjåfør, i tillegg til å kjøre bussen eller lastebilen.

Det er også en del emner knyttet til bilkjøring, som harmonerer med føreropplæringen, samt noen felles emner som skadestedsledelse, førstehjelp og lastsikring.

Grunnutdanning og etterutdanning

Det er vanlig å ta YSK grunnutdanning samtidig som man gjennomfører førerkortopplæringen. Du kan ta fullstendig grunnutdanning på 280 timer eller komprimert grunnutdanning på 140 timer. Tar du den komprimerte grunnutdanningen, er det noen rettigheter som er aldersbegrenset.

Etterutdanningen som du må ta hvert femte år, er på 35 timer.

Du kan finne mer detaljert informasjon om yrkessjåførkompetanse hos Statens vegvesen.

Yrkessjåførdirektivet

Det er yrkessjåførforskriften som regulerer utdanningen i YSK. Den er i en viss grad harmonisert med førerkortforskriften da begge tar for seg utdanning av yrkessjåfører.

YSK-utdanningen og regelverket for denne blir ofte omtalt som yrkessjåførdirektivet fordi yrkessjåførforskriften er basert på EU-direktiv 2003/59/EF.


Kilde

Yrkessjåførforskriften. (2008). Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører. (FOR-2008-04-16-362). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-16-362

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 07.01.2022

Læringsressurser

Lover og regler