Hopp til innhold

Fagstoff

Førerkortforskriften

I Norge har vi førerkortplikt. Det vil si at den som fører motorvogn i Norge, må ha gyldig norsk førerkort i aktuell klasse eller gyldig utenlandsk førerkort i henhold til førerkortforskriften. Vi skal her se mer på denne forskriften.
Detalj fra bakside av førerkort med ulike førerkortklasser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Førerkortforskriften beskriver i stor grad de forskjellige førerkortklassene. Forskriften viser hva du har lov til å kjøre i de forskjellige klassene, samt alderskrav og helsekrav for å kunne ha førerkort i de forskjellige klassene.

Førerkortklasser

Her følger en oversikt over internasjonale førerkortklasser og alderskrav i Norge. Det er hentet fra forskriftens § 3-1:

 1. Klasse AM – moped – 16 år

 2. Klasse A – motorsykkel, direkte erverv – 24 år

 3. Klasse A – motorsykkel, etappevis erverv – 20 år forutsatt minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2 før fylte 24 år. Minstealderen er likevel 21 år for trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW.

 4. Klasse A2 – mellomtung motorsykkel – 18 år

 5. Klasse A1 – lett motorsykkel – 16 år

 6. Klasse B – personbil, varebil – 18 år

 7. Klasse C – lastebil – 21 år

 8. Klasse C1 – lett lastebil – 18 år

 9. Klasse D – buss – 24 år

 10. Klasse D1 – minibuss – 21 år

 11. Klasse BE – tilhenger til klasse B – 18 år

 12. Klasse CE – tilhenger til klasse C – 21 år

 13. Klasse C1E – tilhenger til klasse C1 – 18 år

 14. Klasse DE – tilhenger til klasse D – 24 år

 15. Klasse D1E – tilhenger til klasse D1 – 21 år

Minstealderen for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for person som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362.

(Førerkortforskriften, 2004)

Alderskrav i de tyngste klassene er i utgangspunktet fra 21 år. Men som vi ser i fotnoten, kan alderen være lavere hvis man har hatt eller er under godkjent utdanning. I praksis vil det si hvis man har lærekontrakt. Derfor kan yrkessjåførlærlinger kjøre tunge kjøretøy etter fylte 18 år.

Selve trafikkopplæringen er regulert i trafikkopplæringsforskriften hos Lovdata.

Statens vegvesen har laget en god oversikt over aktuelle temaer når du skal ta førerkort, Statens vegvesens nettside Ta førerkort.

Skal du jobbe som yrkessjåfør, må du i tillegg til riktig førerkort ha godkjent yrkessjåførkompetanse, såkalt YSK. YSK-utdanninga er beskrevet i yrkessjåførforskriften. Førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften er tilpasset hverandre på en del områder.

Vi skal se nærmere på yrkessjåførforskriften i egen artikkel.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 03.01.2022

Læringsressurser

Lover og regler