Hopp til innhold

Fagstoff

Krav om mattrygghet (IK–Mat)

Vi viser her noen viktige områder der transport- og logistikkbedrifter må etablere skriftlige rutiner for å følge opp krav i matloven.
Kasser med ferske kjøttprodukter på kjølelager. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Reingjøring og overvåking av temperatur

Mange transport- og logistikkmedarbeidere kommer i kontakt med matvarer. De må da følge kravene i matloven og praktisere bedriftens rutiner for

  • reingjøring av transportmidler, lagre og terminaler
  • kontroll og overvåking av temperaturen ved transport av matvarer

Storparten av næringsmidlene vi handler i dag, er forsvarlig emballert under transport og lagring. Mattryggheten er derfor rimelig godt ivaretatt. Det finnes likevel matvarer som er
uemballerte, som for eksempel frukt, grønt og diverse baker- og konditorvarer. Da er det ekstra viktig med god hygiene, noe bedriftene minner om ved for eksempel å ha rutiner for håndvask etter toalettbesøk.

Griser på vei inn i en slaktebil. Foto.

Hovedprinsipp

Når vi beveger oss fra en urein til en rein sone, må vi alltid tenke hygiene og sørge for at vi ikke fører med oss smitte.

Eksempel

Harry transporterer fersk, iset fisk. Han bruker hansker under håndteringen. Det er sommer, og utetemperaturen ligger på rundt 20 grader. Harry oppbevarer hanskene i lasterommet, ikke i
førerhytta, for å unngå at hanskene skal bli en bakteriebombe.

God håndhygiene er veldig viktig ved håndtering av matvarer, for å hindre spredning av bakterier og virus.

Vi eksporterer store mengder sjømat og importerer store mengder frukt, grønt og kjøtt. I tillegg produserer vi våre egne landbruksprodukter. Slike varer skal oppbevares i riktig temperatur for å hindre at farlige bakterier skal formere seg og ødelegge varene. Myndighetene har satt strenge krav til lagrings- og oppbevaringstemperatur for slike varer. Både yrkessjåfører og logistikkoperatører må overholde disse temperaturkravene.

Tabell 1 viser temperaturkrav ved oppbevaring og transport av frosne matvarer. Under lasting, transport og lossing skal temperaturen ikke noe sted i lasten være høyere enn de oppgitte
grenseverdiene.

Type matvarer

Temperatur

Iskrem og dypfryste fruktsafter

–20 °C

Frossen og dypfrossen fisk

–18 °C

Alle andre dypfrosne næringsmidler

–18 °C

Smør og andre fryste fettslag

–14 °C

Fryst innmat, eggeplommer, fjørfe og vilt

–12 °C

Fryst kjøtt

–10 °C

Alle andre frosne næringsmidler

–10 °C

Tabell 1: Temperaturkrav ved lagring og transport av frosne matvarer.

Tabell 2 viser tilsvarende grenseverdier for kjølevarer. Under transport skal temperaturen aldri være høyere enn de gitte grenseverdiene.

Type matvarer

Temperatur

Innmat3

+3 °C

Smør

+6 °C

Vilt

+4 °C

Konsummelk (ubehandlet eller pasteurisert) i tanker3

+4 °C

Industrimelk3

+6 °C

Meieriprodukter (yoghurt, kefir, fløte og fersk ost)3

+4 °C

Fisk1 (må alltid transporteres iset)

+2 °C

Kjøttprodukter2

+6 °C

Kjøtt (ikke innmat)

+7 °C

Fjørfe og kaniner

+4 °C

1) unntatt røykt, saltet, tørket eller levende fisk
2) unntatt produkter som er konservert ved salting, røyking, tørking eller sterilisering
3) transporten skal i prinsippet ikke vare mer enn 48 timer

Tabell 2: Temperaturkrav ved lagring og transport av kjølevarer.

Lenker

Lovdata: matloven

Lovdata: IK-Mat

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Lover og regler