Hopp til innhold

Fagstoff

Grensen mellom internkontroll og ADR-regelverket

ADR-regelverket gjelder ved transport av farlig gods på vei og på områder som er åpne for allmennheten. IK-HMS gjelder på vei og på områder som er stengt for allmennheten.
Skissen viser at ADR gjelder på en vei som er åpen for allmennheten, og at IK-HMS gjelder på et inngjerdet lager- og terminalområde som er lukket for allmennheten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Yrkessjåfører som håndterer farlig gods, må følge reglene i ADR-forskriften. Ved transport må de ha godkjent ADR-kompetansebevis for godset med den høyeste fareklassen.

ADR-forskriften regulerer transport av farlig gods på vei som er åpen for allmennheten. Det innebærer at når yrkessjåfører eller logistikkoperatører håndterer farlig gods på et område som
er stengt for allmenheten, gjelder ikke ADR-forskriften, men internkontrollforskriften.

Lovdata: internkontrollforskriften

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Lover og regler