Hopp til innhold

Fagstoff

Eksempel på arbeidsbeskrivelse (IK–Mat)

Her skal vi se eksempel på en rutine for å følge opp krav i IK–Mat ved lagring og transport.
Mann med termodress og finlandshette kjører truck på fryselager. Foto.

Laila er logistikkoperatør og arbeider på et fryselager for en dagligvarekjede. Daglig må hun følge denne rutinen:

Rutine

  • Hent plukkliste fra anvist sted.
  • Hent lastbærer etter plukklista (for eksempel europall, halvpall eller frysekonteiner).
  • Plukk varer i den rekkefølgen plukklista viser, og plasser varene på lastbæreren.
  • Plasser varene i fryselagerets oppstillingsområde for uttransport.

Arne er distribusjonssjåfør. Han kjører en 3-sone-temperaturbil. Det vil si at han kan innrede lasterommet i ulike temperatursoner ved hjelp av skyvbare vegger. Dermed kan han etablere en frysesone, en kjølesone og en tørrvaresone.

Når Arne har levert returemballasje fra forrige distribusjonstur til Evy, må han laste kjøretøyet for neste tur. Da skal han følge denne rutinen:

Lasterutine

  • Sjekk hvor mange paller av kjølevarer og frysevarer du skal laste.
  • Ordne skilleveggene i lasterommet for kjøl og frys.
  • Still inn temperaturen i sonene.
  • Last inn i denne rekkefølgen: tørrvarer, kjølevarer, frysevarer.
  • Steng temperatursonene med skillevegger.
  • Følg med på temperaturen i de ulike sonene fra displayet i førerhuset under transporten.

Lenke

IK–Mat

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Lover og regler