Hopp til innhold

Fagstoff

Forskrift om utførelse av arbeid

Formålet med denne forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.
En dumper og en gravemaskin på anleggsplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskrift om utførelse av arbeid ligger under arbeidsmiljøloven. Den inneholder blant annet bestemmelser om bruk og oppbevaring av farlige kjemikalier på arbeidsplass. Vi finner også bestemmelser om arbeid i høyden samt regler for varmt arbeid.

Mest relevant for oss i transport, logistikk og løfteoperasjoner er kanskje bestemmelsene om bruk av arbeidsutstyr. Arbeidsutstyr er tekniske innretninger som hjelper oss i arbeidet. Det kan være alt fra verktøy som batteridriller til bakløfter på lastebil og truck og kraner.

Her finner vi krav om bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til utstyret.

Dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring

Vi finner også bestemmelsene om dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring i § 10-1 til 10-4 i forskriften.

Dokumentert opplæring

Du har lært om dokumentert og sertifisert opplæring i modul 1.1 i truckføreropplæringa. Dokumentert opplæring skal gis på arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Det er arbeidsgivers risikovurdering som bestemmer hvilket utstyr dette gjelder. I praksis vil dette gjelde det meste av motorisert, elektrisk og hydraulisk arbeidsutstyr, fordi det ofte er faremoment knyttet til feil bruk av slikt utstyr.

Dokumentert opplæring skal gis som teoretisk og praktisk opplæring og inneholde bestemte tema som blant annet oppbygging og bruksområder og vedlikehold av utstyret. For å se alle temaene, kan du se § 10-2 i forskriften.

Opplæringa kan gis av arbeidsgiver selv eller en annen person med kompetanse på utstyret. Det kan være en ansatt i bedriften med god kompetanse eller en innleid instruktør.

Eksempel på utstyr som vil kunne kreve dokumentert opplæring innen transport, er bakløfter og krokløfter på lastebil og rullestolheis på buss.

Sertifisert opplæring

Noe arbeidsutstyr er det bestemt at det skal være sertifisert opplæring på. Dette gjelder truck, kran og anleggsmaskiner. Prinsippet er det samme som ved dokumentert opplæring, men sertifisert opplæring må følge en fastlagt opplæringsplan. I tillegg er det bare opplæringsbedrifter og skoler godkjent av Arbeidstilsynet med godkjente instruktører som kan utføre sertifisert sikkerhetsopplæring.

Utstyrsspesifikk opplæring

I tillegg til dokumentert eller sertifisert opplæring på utstyrstype må arbeidsgiver gi ei utstyrsspesifikk opplæring i det aktuelle utstyret som arbeidstakeren skal bruke. For eksempel kan det være forskjell på trucker som er i bedriften, og de som arbeidstakeren har hatt opplæring med på truckførerkurs. Det kan for eksempel være forskjellige systemer for framdrift og bremse eller styring av løft og tilt.

Kompetansebevis

Personer som har gjennomgått sertifisert opplæring, skal ha utstedt kompetansebevis påført de klassene som opplæringa gjelder.

Ved dokumentert opplæring heter det at det skal utstedes dokumentasjon på at opplæringa er gjennomført. Denne skal kunne legges fram for verneombud og myndigheter ved forespørsel.

Det er således ikke påkrevd med kompetansebevis på dokumentert opplæring, men det er likevel vanlig å utstede et slikt bevis som dokumentasjon.

Forside og bakside på to kompetansebevis. Det ene er blått og viser sertifisert sikkerhetsopplæring, det andre er rosa og viser dokumentert sikkerhetsopplæring. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utforming og kontroll

Forskriften stiller ellers blant annet krav til utforming av arbeidsutstyr, som utforming av betjeningsinnretninger og styresystemer samt bestemmelser om nødstopp-bryter.

Forskriften stiller også krav om kontroll av arbeidsutstyr, som for eksempel sakkyndig kontroll på visse typer arbeidsutstyr, som i utgangspunktet skal utføres hver 12. måned.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 17.12.2021

Læringsressurser

Lover og regler