Hopp til innhold

Fagstoff

Forskrift om kjøre- og hviletid i EØS

Forskriften regulerer bestemmelsene om kjøre- og hviletid i Norge. Reglene er imidlertid like i hele EØS-området, med enkelte nasjonale tilpasninger.
Foto av en digital fartsskriver med display, betjeningsknapper, to plasser for fartsskriverkort og en liten skriver for utskrift av kjøre- og hviletidsdata.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kjøre- og hviletidsregler

Reglene om kjøre- og hviletid finner du i forskrift om kjøre- og hviletid i EØS hos Lovdata.

Som navnet tilsier, er disse reglene felles i hele EØS-området, bortsett fra enkelte mindre, nasjonale unntak. I Norge er forskriften hjemlet i vegtrafikkloven.

Du kan lese mer på Statens vegvesens nettsider om regelverk for kjøre- og hviletid og i Vegvesenets kjøre- og hviletidshefte.

Arbeidstidsregler

I tillegg til forskrift om kjøre- og hviletid i EØS må vi følge reglene i forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport, i dagligtale forkortet til FATS. Du finner forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport hos Lovdata.

Forskriften er hjemlet i både vegtrafikkloven og arbeidsmiljøloven og regulerer arbeidstid for sjåfører og andre som deltar i transportvirksomhet som også er underlagt kjøre- og hviletid.

Vi går grundigere inn på selve regelverket i emnet planlegging av oppdrag.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Lover og regler