Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sjangerblanding

Svar på oppsummeringsspørsmål til teksten "Sjangerblanding" og vurder to plakater.
Reklameplakater for fagene Matte og Biologi. Foto.

Oppgave 1

Hva husker du fra fagteksten om sjangerblanding?

 1. Hvorfor trenger vi sjangerkunnskap?
 2. Forklar begrepet blandingssjanger (hybrid).
 3. Hva må til for at ei blanding skal bli en egen sjanger?
 4. Hva er et dokudrama? Forklar.
 5. Hva er forskjellen mellom sjangerblanding og sjangerbrudd?

Oppgave 2

Se nærmere på de to reklameplakatene ovenfor og løs oppgava.

 1. Hva er salgsbudskapet i disse to plakatene?
 2. Hvilke sjangrer låner plakatene trekk fra? Gi eksempler på slike lånte trekk.
 3. Beskriv skrifttypene i de to plakat-titlene. Hvordan passer de til bildene?
 4. Hva slags inntrykk av faga matematikk og biologi skaper bildene og skrifttypene?
 5. Hva vil senderen oppnå med denne sjangerblandinga?
 6. Synes du senderen har oppnådd det han ville? Grunngi svaret.

Oppgave 3

Hvilke eksempler på sjangerblanding kjenner du til? Diskuter gjerne med en medelev.

 • Hvilke sjangrer er blanda?
 • Hvilken effekt har sjangerblandinga på mottakeren?

Relatert innhold

Sjangerregler er nyttige, men de er ikke ufravikelige. Les om sjangerregler og sjangerblanding.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 05.05.2020

Læringsressurser

Litt om sjanger