Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sakprosa eller skjønnlitteratur?

Her skal du undersøke skillet mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Det er nemlig ikke alltid like lett å sette ei skarp grense mellom de to sjangrene.

Oppgave 1. Hva kan du fra før?

 1. Hva har alle saktekster felles?
 2. Forklar forskjellen mellom begrepene saktekst og sakprosa.
 3. Nevn viktige kjennetegn på a) funksjonell sakprosa og b) litterær sakprosa. Gi også eksempler på sjangrer som hører inn under hver av hovedtypene.
 4. Hva er de viktigste forskjellene mellom sakprosa og skjønnlitteratur?

Oppgave 2. Et problematisk forhold til virkeligheten

Ifølge definisjonen handler sakprosabøker om virkeligheten, mens skjønnlitteratur er bøker med oppdikta innhold. Dette er et viktig skille, for når vi leser bøker med sjangerbetegnelsen "sakprosa" eller "biografi", regner vi med at det som står der, er sannheten.

Del 1

I 2002 ga den norske forfatteren Åsne Seierstad ut boka Bokhandleren i Kabul. Denne boka førte til en rettssak. Årsaken var nettopp strid om bokas innhold ga seg ut for å være fiksjon eller sannhet.

Bruk internett, og finn ut:

 1. Hvorfor førte boka til en rettssak? Hvem gikk til sak mot hvem, og på hvilket grunnlag?
 2. Hvilken sjanger har boka? Her vil du finne mange ulike versjoner avhengig av hvilken kilde du oppsøker. Sjekk både hvilken undertittel forfatteren selv har gitt boka, hvilken sjanger forlaget har satt på boka samt Wikipedias sjangerbetegnelse.
 3. Diskuter i grupper: Ut fra det dere har lest om boka, vil dere si at Bokhandleren i Kabul er sakprosa eller skjønnlitteratur?

Del 2

På ettårsmarkeringa for terroraksjonen i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 leste Åsne Seierstad opp teksten "Rettssal 250".

Lytt til og les teksten "Rettssal 250" på NRKs nettsider.

Jobb først alene:

 1. Hva vil du si er temaet eller budskapet i denne teksten?
 2. Hvilke virkemidler bruker Seierstad for å framstille Anders Behring Breiviks grusomheter og brutalitet?
 3. Hvilke virkemidler bruker hun for å framstille både ofrenes mot og den sorgen som er der over at disse menneskene ikke fins lenger?

Diskuter svarene deres til oppgavene over i grupper. Svar deretter på dette spørsmålet:

 • "Rettssal 250" har betegnelsen "tekst". Hvilken sjanger vil dere si at denne teksten er? Begrunn svaret deres. Bruk gjerne fagartikkelen "Fire sjekkpunkter for sjanger".

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.02.2018

Læringsressurser

Litt om sjanger