Hopp til innhold

Oppgave

Klart språk i politikken

Er språket i politiske diskusjoner og dokumenter så vanskelige at 16-åringer ikke kan delta i demokratiet, selv om de får stemmerett?

LK20
To menn prater med kaotisk snakkeboble. Illustrasjon.

Et argument som har blitt brukt mot at 16-åringer skal få stemmerett, er at de ikke har nok kunnskap om politikk, og at de ikke er engasjerte nok til å søke kunnskap om dette. Men er det bare ungdom sin feil at det er slik? I videoen under prøver både barn og politikere å forstå noen av ordene som blir brukt i lokaldemokratiet.

Mens du ser videoen:

 • Noter ned ordene som blir nevnt i filmen.

Etter at du har sett videoen:

 1. Gå sammen i grupper på tre og forsøk å finne ut hva ordene betyr.
 2. Hva kunne dere sagt i stedet, for å gjøre innholdet tydeligere?

  • Velg ut to uttrykk.
  • Lag forslag til andre ord og formuleringer som er klarere.
 3. Del forslagene i klassen.
 4. Hvorfor tror dere slike ord og uttrykk blir brukt i politikken?
 5. Hva synes dere om påstanden "Klart språk i politiske dokumenter og diskusjoner er ikke nok til å få ungdom til å interessere seg for politikk?"
 6. Hvilke andre grupper i samfunnet kan ha vansker med å delta i demokratiet på grunn av uklart språk?
Sist oppdatert 07.11.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Retorikk i bruk