Hopp til innhold

Fagstoff

Rimmønstre

Rimmønsteret i et dikt finner vi ved å se på enderimene.

Ulike typer rimmønster

De fire vanligste rimmønstrene er parrim, kryssrim, omsluttende rim og balladerim.

Bokstavsymboler og rimmønster

For å forklare rimmønster bruker vi bokstavsymboler. Det første rimordet i slutten av ei verselinje gir vi symbolet a. Om siste ord i neste verselinje rimer på det første, blir det altså mønsteret aa.

Eks:

Alt er bare smerte (a)
Du har knust mitt hjerte. (a)

Men om neste verselinje slutter med et ord som rimer på et annet ord senere i strofen, gir vi den symbolet b.

Eks:

Alt er bare smerte (a)
Her vil jeg ikke være (b)
Du har knust mitt hjerte (a)
Jeg har tapt all ære (b)

Hvis en verselinje slutter på et ord som ikke rimer med andre ord i strofa, gir vi den symbolet 0

Eks:

Alt er bare smerte (a)
Du kan reise(0)
Du har knust mitt hjerte (a)

Parrim

Parrim kaller vi det når enderimene på slutten av verselinja er plassert etter hverandre i formen aabb. Dette gjør for eksempel Arnulf Øverland i det kjente kampdiktet "Du må ikke sove" (1937):

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter, (a)
og hvem der kan bli den neste, de henter. (a)
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre? (b)
Kan dere absolutt ingenting gjøre? (b)

Kryssrim

Kryssrim er når enderimene kommer i annenhver verselinje: abab. Øverland bruker også dette rimmønsteret:

Jeg våknet en natt av en underlig drøm, (a)
det var som en stemme talte til mig, (b)
fjern som en underjordisk strøm - (a)
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig? (b)

Omsluttende rim

Når første og fjerde linje rimer på hverandre, og andre og tredje rimer (abba), kaller vi det omsluttende rim. Øverland skriver:

Hele kjelleren her er full, (a)
og alle kaserner har kjeller ved kjeller. (b)
Vi ligger og venter i stenkolde celler, (b)
vi ligger og råtner i mørke hull! (a)

Balladerim

Rimmønsteret 0a0a er balladerim. Det betyr at bare andre og fjerde linje rimer. I diktet "Einsamflyger" (1957) bruker Halldis Moren Vesaas balladerim:

Barn, ikkje le av den fuglen (0)
som flaksar så hjelpelaust av stad. (a)
Vinden har skilt han frå dei andre (0)
som flyg over havet i ei jamn, tett rad. (a)

Relatert innhold

En oppgave der du både skal finne rim, rimmønster og lage egne rim.

Litteratur

Vesaas. H.M. (1957). Einsamflygar fra Utvalde dikt. Oslo. Achehoug & Co.

Øverland A. (1937). Du må ikke sove fra Den røde front. Oslo. Tiden.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.01.2020

Læringsressurser

Språklige virkemidler