Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gjentakelse

Grønt landskap med skog og enger. Ei skråkabelbru tvers over en dal. Brua har sju pilarer, og kabler plassert symmetrisk på begge sider av hver pilar. Disse danner sju triangler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Se nærmere på fotografiet ovenfor. Hva slags "gjentakelser" finner du? Beskriv dem.

Oppgave 2

Se TINE-reklamefilmen for Norvegia-ost

  1. Reklamefilmen består av ei rekke ganske like scener. Hva er det som endrer seg fra scene til scene? Hva er likt i alle scenene?
  2. Hvordan er både gjentakelser og variasjoner med på å understreke reklamebudskapet?

Oppgave 3

Se på de to første strofene i diktet "Fattern elska rødvin" av Arild Nyquist.

  1. Hva slags inntrykk av fattern og muttern får vi gjennom disse to strofene? Er de to like eller ulike av type?
  2. Dikteren kombinerer her virkemidlene gjentakelse og kontrast. Hvilke ord blir gjentatt? Hva er kontrastorda i strofene, og hvor i verselinjene finner vi dem?

Fattern elska Mozart
og muttern Rolling Stones
fattern elska plukkfisk
og muttern vannmelon

Fattern elska rødvin
og muttern akevitt
fattern elska system
og muttern rot og dritt

(Nyquist, 1984)

Oppgave 4

  1. Se på Siv Jensens valgappell. Hvor er gjentakelsene i innlegget hennes?
  2. Hvilken funksjon mener du gjentakelsene har?

Kilder

Nyquist, A. (1984). "Fattern elska rødvin" fra Mr. Balubers trompet. Oslo: Aschehoug.

Relatert innhold

Les om gjentakelse som språklig virkemiddel.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 02.01.2019

Læringsressurser

Språklige virkemidler