Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Allusjon

Oppgave 1

Se reklamefilmen fra Fjordland.

  1. Hovedpersonen og historien han forteller, er en allusjon til ei kjent folkevise. Forklar hva film og vise har felles. (Du finner visa på Nynorsk kultursentrum).
  2. Hvordan passer historien om Per Spel(le)mann sammen med produktene til Fjordland?

Oppgave 2

Les diktet "Roser er døde" av elev Ingrid Flatland Larsen nedenfor.

  1. Hele dette diktet er ei hentydning til en annen tekst. Hvilken?
  2. Budskapet i dette diktet står i klar kontrast til budskapet i originalen. Hvilke ord understreker denne kontrasten?

Roser er døde

Roser er døde
Fioler er grå
Druer er sure
Når DU er like så.

Oppgave 3

Les diktet "At være, eller?" av Ina Schmidt.

  1. Hvilket kjent sitat av en engelsk forfatter skjuler seg bak denne teksten?
  2. Hva slags SMS kan det være personen i diktet venter på, tror du?
  3. Har originalsitatet noe å si for hvordan du oppfatter teksten? Grunngi svaret ditt.

At være, eller?

Er der en sms
eller er der ikke en sms.

Det er spørgsmålet

Oppgave 4

Nedenfor ser du bildet "Opera under vann" av Rolf Groven.

  1. Her har kunstneren lånt et motiv fra et berømt bilde av en annen norsk kunstner. Hva heter dette bildet, og hvem har malt det?
  2. Hvilket operahus er avbilda i Rolf Grovens maleri?
  3. Hvordan tolker du dette bildet? Grunngi svaret ditt.
Maleri som viser et undervannslandskap. I bakgrunnen operabygningen i Oslo, i forgrunnen motivet fra maleriet Skrik av Edvard Munch. Fargene på bildet er skitne grønn- og blåtoner.

Relatert innhold

Les om allusjon som språklig virkemiddel.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 18.12.2018

Læringsressurser

Språklige virkemidler