Hopp til innhold

Fagstoff

Allegori

Allegoriske tekster forteller en konkret historie som i tillegg kan oppfattes som et bilde på noe annet og større.
Åpne bilde i et nytt vindu

Teksten som bilde på noe annet

Ordet allegori er hentet fra gresk og betyr "å tale annerledes, å tale i bilder". En allegorisk tekst er ei konkret fortelling som i tillegg kan eller bør oppfattes som et bilde på noe større og (mer) vesentlig.

Et eksempel: Haiene av Jens Bjørneboe

Romanen Haiene av Jens Bjørneboe er et godt eksempel på en tekst som kan leses som en allegori. Boka ble gitt ut i 1974 og er en spenningsroman som handler om barken Neptuns seilas over Det indiske hav vinteren 1899−1900.

Handlinga

Barken Neptun seiler med et mannskap hentet fra alle verdensdeler. Det fins en streng rangordning om bord, med tilsvarende store forskjeller mellom mannskap og offiserer. Etter hvert bryter det ut konflikter mellom besetningsmedlemmene, og til slutt forsøker mannskapet seg på mytteri mot offiserene. Men offiserene klarer å holde mytteristene i sjakk.

Skipet kommer så ut for en storm og forliser. Situasjonen tvinger mannskapet og kapteinen til å samarbeide og til å hente fram sine beste egenskaper. Kapteinen tar ansvar og greier å redde mannskapet i land på ei øy. Nå er de kommet i en helt ny situasjon. Den gamle rangordningen er borte, og det er mulig å bygge et samfunn der alle er likeverdige.

Mulige tolkninger

Reisen over havet kan oppfattes som en allegori på menneskehetens "reise" inn i det 20. århundret. Båten er kloden, og menneskene om bord representerer jordas befolkning. Mannskapet, som blir undertrykt og får elendig mat og lønn, representerer landa i den tredje verden, mens offiserene står for den rike vestlige verden. Konfliktene i boka gjenspeiler altså konflikter og motsetninger i verdenssamfunnet på 1900-tallet.

Boka kan også leses som et bilde på enkeltmenneskets liv og de valga man må ta. De blodtørstige haiene som følger båten hele veien, og som har gitt navn til romanen, representerer ondskapen som fins i alle mennesker. Men på tvers av alle motsetninger og konflikter klarer menneskene om bord i båten å mobilisere et sterkt samhold og ansvar for hverandre – noe som redder liva deres.

Allegori, parabel og fabel

Begrepet allegori er strengt tatt forbeholdt større, selvstendige verker, som romaner og dramaer. Kortere billedlige fortellinger som inngår i en annen tekst, som for eksempel liknelsene i Det nye testamentet, kalles helst parabel eller rett og slett liknelse. Parabelen er da ei kortere fortelling som henter handlinga fra dagliglivet. Handlinga skal oppfattes som et bilde på noe annet − for eksempel en dypere religiøs virkelighet eller et allment etisk prinsipp. Men leseren skal selv finne ut hva teksten egentlig handler om.

En tredje type allegorisk fortelling er fabelen. En fabel er ei kort dyrefortelling som avsluttes med en konklusjon eller moral for å sikre at leseren får med seg poenget. I fabelen er det ikke egentlig dyreverdenen vi møter, men menneskeverdenen i lett forkledning.

Åpne bilde i et nytt vindu

Bjella på katten

"Hun hengte bjella på katten" sier vi dersom noen har tort å si en ubehagelig, men nødvendig sannhet til en annen person. Uttrykket er henta fra en gammel fabel, "Bjella på katten". Kjenner du den?

Allegoribegrepet i bildekunsten

I bildekunsten bruker vi begrepet allegori om ei personifisert framstilling av et abstrakt begrep, for eksempel døden, lykken eller rettferdigheten. En allegorisk skikkelse er vanligvis utstyrt med faste symboler som sørger for at vi gjenkjenner den. Rettferdigheten framstilles for eksempel ofte med bind for øyet. Dette symboliserer at den skal dømme alle likt. Vektskålene er et bilde på argumentene for og imot i en sak, og sverdet står for rettssystemets makt.

Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Oppgaver til det språklige virkemidlet allegori.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 10.04.2018

Læringsressurser

Språklige virkemidler