Hopp til innhold

Oppgave

Klart språk i politikken

Er språket i politiske diskusjoner og dokumenter så vanskelige at 16-åringer ikke kan delta i demokratiet, selv om de får stemmerett?

To menn prater med kaotisk snakkeboble. Illustrasjon.

Et argument som har blitt brukt mot at 16-åringer skal få stemmerett, er at de ikke har nok kunnskap om politikk, og at de ikke er engasjerte nok til å søke kunnskap om dette. Men er det bare ungdom sin feil at det er slik? I videoen under prøver både barn og politikere å forstå noen av ordene som blir brukt i lokaldemokratiet.

Mens du ser videoen

Etter at du har sett videoen

  1. Gå sammen i grupper på tre og forsøk å finne ut hva ordene betyr.
  2. Hva kunne dere sagt i stedet, for å gjøre innholdet tydeligere?

    • Velg ut to uttrykk.
    • Lag forslag til andre ord og formuleringer som er klarere.
  3. Del forslagene i klassen.
  4. Hvorfor tror dere slike ord og uttrykk blir brukt i politikken?
  5. Hva synes dere om påstanden "Klart språk i politiske dokumenter og diskusjoner er ikke nok til å få ungdom til å interessere seg for politikk?"
  6. Hvilke andre grupper i samfunnet kan ha vansker med å delta i demokratiet på grunn av uklart språk?
Sist faglig oppdatert 07.11.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Retorikk i bruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell