Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: En introduksjon til begrepene logos, etos og patos

I denne videoen forklarer professor i mediefag, Kristin Skare Orgeret, hvordan appellformer brukes for å påvirke oss i ulike medietekster.

Hvordan kan retorikk, en teori fra antikken, brukes for å forstå dagens tekster?

Sist faglig oppdatert 21.02.2022
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Retorikk i bruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell