Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk medborgerskap i kommentarfeltet

Gjennom å se filmen og jobbe med oppgavene til den vil du få mer kunnskap om hva retorisk medborgerskap er, og om hvordan det kommer til uttrykk i kommentarfeltene i aviser og sosiale medier.

1) Egne erfaringer

Den første oppgaven tar utgangspunkt i dine egne erfaringer med kommentarfelt, og målet med oppgaven er å få fram kunnskapen du allerede har om temaet. Denne oppgaven passer det å gjøre før du ser filmen.

 • Har du noen gang kommentert i et offentlig kommentarfelt?
 • Dersom du aldri har kommentert i et slikt kommentarfelt: Hvorfor ikke?
 • Hvilket kommentarfelt var det?
 • Husker du hvilken sak det var?
 • Var det noe du var kritisk til?
 • Eller var det noe eller noen du ville støtte?

Fortell hverandre om erfaringer.

2) Utforsk kommentarfeltene

De neste oppgavene handler om å utforske kommentarfeltene. Det betyr at du skal ta for deg et ekte kommentarfelt og undersøke ulike sider ved den retoriske språkbruken. Dette kan du gjøre alene eller sammen med noen andre:

 • Finn et offentlig kommentarfelt (et som er åpent for alle). Finn en sak med mange kommentarer (over 20 kommentarer), og les gjennom.
 • Er utgangspunktet for kommentarene et debattinnlegg? Eller en nyhetsartikkel? En leder i en avis? Noe annet? Hva dreier saken seg om?
 • Finn eksempler på argumentasjon i kommentarfeltet som benytter seg av en av appellformene logos, etos og patos. Samle eksemplene i dine egne notater. Er det en av appellformene som dominerer mer enn de andre i dette kommentarfeltet? Hvilken? Hvorfor tror du det er slik?
 • Let etter innlegg i kommentarfeltet som inneholder en karakteristikk av den/de som har skrevet den opprinnelige saken, eller av den/de som er omtalt i innlegget. En karakteristikk er en beskrivelse av en person. Samle eksemplene du finner. Er det mest positivt eller negativt ladede ord som er brukt?

Presenter resultatet av utforskningen din for medelever, og sammenlign det dere har funnet.

3) Refleksjon

I disse oppgavene skal du bruke det du har funnet ut i utforskingen og det du lærte ved å se filmen, til å tenke gjennom noen problemstillinger. Her finnes det ingen riktige eller gale svar. Skriv ned svarene dine.

 • Vi utøver retorisk medborgerskap når vi deltar i kommentarfeltene. Det er med på å styrke demokratiet når flest mulig deltar i debatten. Er du enig i disse påstandene etter å ha utforsket et kommentarfelt? Grunngi svaret ditt.
 • I filmen ser vi hvordan NRK modererer kommentarfeltene sine.
  Synes du dette er riktig å gjøre? Hvorfor / hvorfor ikke?
  Hvilken type kommentarer synes du bør fjernes av en moderator?

 • Noen ganger kommer det ytringer i kommentarfeltene som kan defineres som hatytringer. Synes du at du som medborger i Norge har et ansvar for å motsi slike ytringer? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Tror du åpne kommentarfelt kan være med på å skremme folk bort fra å delta i den offentlige debatten? Hvorfor / hvorfor ikke?

4) Egenvurdering

Nå skal du skrive en kort tekst der du bruker det du har lært gjennom filmen og arbeidet med oppgavene, til å prøve å forklare hva du forstår med begrepet «retorisk medborgerskap». Les gjerne opp det du har skrevet, til en i klassen, og diskuter om dere har en felles forståelse.

CC BY-SASkrevet av Margreta Tveisme.
Sist faglig oppdatert 23.11.2020

Læringsressurser

Retorikk i bruk