Hopp til innhold

Fagstoff

Innledning om retorikk

Retorikk blir ofte definert som «kunsten å overbevise». I tillegg er retorikk læra om hvordan du kan tilegne seg denne kunsten.

Det var den greske filosofen Aristoteles som først systematiserte denne læra. Når vi skal anvende retorikk eller analysere retorikken i tekster eller taler, bruker vi de greske begrepa som Aristoteles brukte. De tre viktigste er etos, logos og patos.

Skal du overbevise noen om noe, for eksempel i en reklame, et debattinnlegg eller et leserbrev i ei avis, er det lurt å tenke gjennom hvordan du bør argumentere. På hvilken måte kan du best overbevise et publikum om budskapet ditt?

I en reklame er gjerne budskapet at vi bør kjøpe produktet det reklameres for. En politiker vil prøve å overbevise oss om at vi bør stemme på det partiet hun er en del av, og at de sakene hun snakker om, er viktige. Den som skal overbevise, har altså et klart mål med talen eller teksten sin.

For at du skal klare å være bevisst på egen argumentasjon, bør du ha kunnskap om de retoriske begrepa og hvordan du kan anvende dem på best mulig måte. Det skal du lære mer om nå.

Freske der Aristolteles sitter på en benk omgitt av elever. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Elin Marie Voie.
Sist faglig oppdatert 01.12.2017

Læringsressurser

Retorikk i bruk