Hopp til innhold

Fagartikkel

Innledning om retorikk

Retorikk blir ofte definert som «kunsten å overbevise». I tillegg er retorikk læra om hvordan du kan tilegne seg denne kunsten.

Hva er retorikk?

Det var den greske filosofen Aristoteles som først systematiserte denne læra. Når vi skal anvende retorikk eller analysere retorikken i tekster eller taler, bruker vi de greske begrepa som Aristoteles brukte. De tre viktigste er etos, logos og patos.

Skal du overbevise noen om noe, for eksempel i en reklame, et debattinnlegg eller et leserbrev i ei avis, er det lurt å tenke gjennom hvordan du bør argumentere. På hvilken måte kan du best overbevise et publikum om budskapet ditt?

I en reklame er gjerne budskapet at vi bør kjøpe produktet det reklameres for. En politiker vil prøve å overbevise oss om at vi bør stemme på det partiet hun er en del av, og at de sakene hun snakker om, er viktige. Den som skal overbevise, har altså et klart mål med talen eller teksten sin.

For at du skal klare å være bevisst på egen argumentasjon, bør du ha kunnskap om de retoriske begrepa og hvordan du kan anvende dem på best mulig måte. Det skal du lære mer om nå.

Freske der Aristolteles sitter på en benk omgitt av elever. Maleri.

Den greske filosofen Aristoteles sammen med sine elever, framstilt på en freske malt av Gustav Adolph Spangenberg (1828–1891). Aristoteles (384–322 f.Kr.) regnes som «retorikkens far» fordi han var den første som beskreiv talekunsten på en systematisk måte, allerede år 330 før Kristus. Aristoteles tok i bruk begrepa etos, logos og patos for å beskrive viktige overtalelsesgrep i talekunsten. Den som skal overbevise, må både framstå med autoritet og troverdighet (etos), bevege mottakerne (patos) og legge fram et overbevisende saksforhold (logos).

Sist faglig oppdatert 01.12.2017
Skrevet av Elin Marie Voie

Læringsressurser

Retorikk i bruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell