Hopp til innhold

Litterære tekster

Eksempeltekst debattinnlegg

I dette debattinnlegget argumenteres det mot bruk av dyreforsøk. Den tenkte avsenderen er et medlem av Dyrebeskyttelsen.

Forsker som holder en mus. Foto.

Forby dyreforsøk!

Én dag i året, 24. april, har forsøksdyra fått. Denne dagen er internasjonal og fastsatt av verdens dyrevernorganisasjoner. Håpet er at dagen skal få flere mennesker til å tenke på de mest forsvarsløse og plagete av alle dyr. Millioner på millioner av dyr blir holdt innesperret i laboratorier, og de blir utsatt for de mest pinefulle forsøk.

Det finnes ingen dyrevernlov som kan hindre misbruk. Her i Norge er forskningen attpåtil hemmeligstemplet, slik at offentligheten ikke får innsyn i hva som skjer. Mange forsvarer forsøk på dyr med at de er til det beste for menneskene. Da skal du vite at langt de fleste dyreforsøk gjelder kosmetikk, rengjøringsmidler og liknende! I tillegg gir de medisinske forsøkene ofte høyst usikre resultater.

De største helseproblemene for mennesker i dag er såkalte livsstilssykdommer. Dette er sykdommer som vi får fordi vi lever usunt. Hvorfor skal forskerne plage dyr for å finne medikamenter mot slike selvforskyldte sykdommer? Vi mennesker burde heller endre levevanene våre. Vi har ingen rett til å la kaniner, rotter, aper, hunder og andre dyr lide for vår skyld!

Sist faglig oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Retorikk i bruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell