Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du

  • kunne forklare hva retorikk er
  • kjenne til de tre retoriske appellformene etos, patos og logos
  • ha trent på å anvende disse appellformene  
  • kjenne igjen ulik argumentasjon i tekster
  • kunne lage din egen tale der du anvender retoriske virkemidler