Hopp til innhold

Fagartikkel

Logos

Logos handler om de faktiske argumentene eller påstandene i teksten eller talen. Mottakeren blir overtalt når de opplever resonnementene som sanne eller sannsynlige.

En gutt som tenker. Bilde.

Det som stemmer overens med vår virkelighetserfaring, oppfatter vi som sant eller sannsynlig.

For eksempel:

  • Opplysninger som gis, må oppfattes som sanne eller sannsynlige.

    • Eksempel: «Dyr føler smerte.»
  • Slutningene som trekkes på grunnlag av opplysningene, må oppfattes som sanne eller sannsynlige.

    • Eksempel: «Dyr føler smerte, derfor bør vi forby produkter som er dyretestet.»

Når du skal finne saklige argumenter om ei sak, bør du vurdere argumentene du kommer fram til. Du bør vurdere om argumentene stemmer, du bør vurdere om argumentene er relevante, og du bør finne ut om argumentene kan bevises.

Relevans

Relevans handler om at det du sier, har noe med saka å gjøre, og om det er viktig eller sentralt for å overbevise mottakeren. Hvis du for eksempel skal argumentere for at du trenger en ny sykkel, vil argumentet «jeg trenger en ny sykkel fordi vennen min har fått en ny», ikke være relevant eller viktig for å overbevise foreldrene dine, selv om det er viktig for deg. Dersom du i stedet argumenterer med «Jeg trenger en ny sykkel fordi den jeg har, er ødelagt», er det et mer sentralt argument, som er sterkere enn det første.

Holdbarhet

Holdbarhet handler om at du bør ha belegg eller bevis for at det du sier, er sant eller sannsynlig. Det er ikke alltid du konkret kan bevise en påstand, men da bør du likevel prøve å komme med argumenter som bygger opp under påstanden.

Huskeregel

Her er ei lita huskeliste til å vurdere hvilke argumenter eller påstander du skal ha med.

  • Er det riktig? (Stemmer påstanden?)
  • Er det viktig? (Er det relevant at nettopp det argumentet er med?)
  • Er det vektig? (Finnes det bevis for at påstanden er sann? Er påstanden holdbar?)
Sist faglig oppdatert 31.05.2017
Skrevet av Elin Marie Voie

Læringsressurser

Retorikk i bruk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell