Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Velg yrkesfag – bli ingeniør!

En ingeniør gjør undersøkelser ved et kraftverk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Oppgave

Les eksempelteksten "Velg yrkesfag – bli ingeniør!" og jobb med spørsmåla nedenfor:

  1. Hva er tema for dette leserinnlegget, og hvilket syn er det skriveren forfekter?
  2. Hvilken målgruppe henvender hun seg til?
  3. Innlegget følger i all hovedsak grunnoppskrifta «den gylne handa». Pek på konkrete trekk ved teksten som beviser dette.
  4. Hvordan bruker skriveren egen person og egne erfaringer (= egen troverdighet) i argumentasjonen?
  5. Se på setningsbygninga. Er setningene lange eller korte? Hvilke konjunksjoner og subjunksjoner er brukt? Oppleves språket som lett eller tungt?
  6. Hva vil du si er de ti viktigste plussorda i teksten? Er klassen enige om hvilke ord som er viktigst?
  7. Hvilke andre språklige virkemidler har skriveren brukt?
  8. Har skriveren klart å velge innhold, språk og tone som kan overbevise målgruppa? Grunngi svaret.

Relatert innhold

Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Retorikk i bruk