Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk analyse av en politisk appell

Målet med å analysere et utsagn er å forstå hvordan avsenderen prøver å påvirke mottakeren. Da bør du gå i dybden og se på sammenhengen mellom språklige virkemidler og appellformer.

En politisk appell med et klart budskap

I forkant av kommunevalg og stortingsvalg er det en rekke partilederdebatter på NRK. Etter den siste debatten får alle partilederne ett minutts taletid hver til en sluttappell. Les Siv Jensens appell fra 2007 nedenfor, eller se videoklippet.

"Kjære velger!

Da FrP foreslo å innføre fritt sykehusvalg, ble vi latterliggjort. I dag er det gjennomført. Da vi foreslo å innføre stykkprisfinansiering i helsevesenet, ble vi også latterliggjort. I dag er det delvis gjennomført. Da vi snakket om søndagsåpne butikker, lo de av oss. I dag ser vi det som en selvfølge.

Nå blir vi latterliggjort fordi vi ønsker lovfestet eldreomsorg, finansiert av folketrygden. Fordi vi ønsker fritt skolevalg med en statlig stykkprisfinansiering. Fordi vi ønsker å bruke litt mer av vårt gigantiske overskudd på å bygge trygge veier uten bommer, og fordi vi ønsker en streng og rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk.

Men du vet at dette vil gi deg og din familie trygghet, valgfrihet og verdighet. Derfor skal du stemme Fremskrittspartiet mandag 10. september. Godt valg!"

Del 1. Å forstå mål og mening

Les hele appellen. Skriv ned

  • hva som er Siv Jensens mål med denne appellen
  • hvordan hun prøver å overbevise lytterne

Sammenlign med en annen i klassen. Har dere skrevet det samme?

Del 2. Å "avsløre" de språklige virkemidlene avsender bruker

I denne delen av oppgaven kan du velge nivå selv. Målet er å bruke fagbegreper om de språklige virkemidlene Jensen bruker i appellen sin. Dersom du tror du klarer å sette navn på virkemidlene uten hjelp, så gjør det. Om du vil ha noen hint på veien, kan du finne dette lengre ned på sida.

  • Les det første avsnittet. Hvilket språklig virkemiddel bruker Siv Jensen gjennomgående i dette avsnittet? Skriv ned det riktige fagbegrepet på en lapp. Bytt lapp med sidemannen. Skrev dere det samme? Dersom dere ikke skrev det samme: Forklar hverandre hvorfor dere skrev det dere gjorde.
  • Hvorfor mener du hun bruker dette virkemiddelet? Hvordan skal det bidra til å styrke Jensens budskap?
  • Les det andre avsnittet. Hvilket fagbegrep vil dere bruke om det språklige virkemiddelet her? Hvordan kan du se på dette som en fortsettelse av det første avsnittet?
  • Gjør det samme med det tredje avsnittet.
  • Sammenlign med sidemannen igjen. Har dere skrevet de samme fagbegrepene og lagt merke til like virkemidler? Forklar hverandre om dere har ulike funn.
Hint

Avsnitt 1

Da FrP foreslo å innføre fritt sykehusvalg, (a)
ble vi latterliggjort. (b)
I dag er det gjennomført. (c)

Da vi foreslo å innføre stykkprisfinansiering i helsevesenet, (a)
ble vi også latterliggjort. (b)
I dag er det delvis gjennomført. (c)

Da vi snakket om søndagsåpne butikker, (a)
lo de av oss. (b)
I dag ser vi det som en selvfølge. (c)

Avsnitt 2

Nå blir vi latterliggjort fordi vi ønsker lovfestet eldreomsorg, finansiert av folketrygden. Fordi vi ønsker fritt skolevalg med en statlig stykkprisfinansiering. Fordi vi ønsker å bruke litt mer av vårt gigantiske overskudd på å bygge trygge veier uten bommer, og fordi vi ønsker en streng og rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk.

Avsnitt 3

Men du vet at dette vil gi deg og din familie trygghet, valgfrihet og verdighet. Derfor skal du stemme Fremskrittspartiet mandag 10. september. Godt valg!

Del 3. Å koble sammen språklige virkemidler og appellformer

Når Siv Jensen bruker språklige virkemidler som kontraster og gjentakelser, er det en form for skjult argumentasjon. Den skjulte argumentasjonen spiller ofte på følelsene våre og skal bidra til å styrke patos.

Den skjulte argumentasjonen kan også ha som mål å øke avsenders etos.

Diskuter i grupper: Syns dere de ulike språklige virkemidlene bidrar til å øke etos- eller patosappellen i Jensens tale? Begrunn svarene deres.

Del 4. Å skrive avsnitt i retoriske analyser

I denne siste oppgaven skal du øve deg på å skrive et avsnitt i en retorisk analyse.

Målet med avsnittet er å vise hvordan de språklige virkemidlene bidrar til å styrke etos- og/eller patosappellen i Siv Jensens tale.

En modelltekst

Under ser du et eksempel på hvordan Jensen bruker virkemiddelet direkte henvendelse for å øke patos i den siste delen av talen. Bruk gjerne modellteksten under som inspirasjon når du skal skrive ditt eget avsnitt.

Tips til hva du kan skrive om
  1. Skriv et avsnitt om hvordan tredelinga av det første avsnittet styrker etosappellen.
  2. Skriv et avsnitt om hvordan gjentakelsene i avsnitt 1 og 2 er en form for skjult argumentasjon.
  3. Skriv et avsnitt om hvordan de verdiladde orda i det siste avsnittet spiller på mottakernes følelser.
CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Retorisk analyse