Hopp til innhold

Oppgave

Er mennesket verdt mer enn dyr?

Les tekster med forskjellige syn på mennesket og naturen. Er mennesket en del av naturen, eller står vi og våre behov over den? Undersøk argumentene, diskuter problemstillingene og reflekter over hva slags konsekvenser de forskjellige ståstedene kan ha.

Mann med munnbind og hårnett holder fram et glass med ei hårløs mus. Foto.

Vi har en annen moralsk terskel for å skade dyr enn vi har for mennesker, noe ordninga med forsøksdyr viser. Hva slags syn på mennesket og naturen ligger bak dette?

Del 1. Les om mennesket og naturen

 1. Hva betyr begrepsparet økosentrisk og antroposentrisk? Let i gode kilder og diskuter med en medelev for å bli enige om en lettfattelig definisjon.
 2. Kan du bruke disse begrepene til å gi forskjellige svar på spørsmålet om mennesker og dyr er like mye verdt?
 3. Les kronikken på NRK.no: Mennesker er alltid mer verdt enn dyr. Hva slags syn på spørsmålet om mennesker og dyrs likeverd finner du her? Er noen av disse synspunkta antroposentriske eller økosentriske?
 4. Les innlegget på NRK.no: Ropstad får kjeft etter utspill om miljøbevegelsen Hva slags syn på spørsmålet om mennesker og dyrs likeverd finner du her? Er noen av disse synspunkta antroposentriske eller økosentriske?

Del 2. Undersøk argumentene på begge sider av debatten

 1. Lag en oversikt over de forskjellige standpunkta eller posisjonene dere finner i tekstene til problemstillinga: Er mennesket og dyra likeverdige? Hva er argumentene som blir brukt for å begrunne de forskjellige standpunkta til denne problemstillinga?
 2. Gå sammen i gruppene og vurder argumentene. Er de saklige og holdbare? Appellerer de til følelser eller felles verdier? Bruk gjerne sjekklista under for å undersøke argumentene.
 3. Hva mener deltakerne i debatten blir konsekvensene av motstanderens ståsted i denne saken?

Del 3. Diskuter fra forskjellige ståsteder

Ta et standpunkt til spørsmålet om hvorvidt mennesker og dyr er like mye verdt og fest en post-it-lapp med standpunktet på deg selv. Gå rundt i klasserommet og finn noen som er uenige med deg i klassen.

Så skal du diskutere ett eller flere av disse temaene med de som har motsatt ståsted om forholdet mellom mennesker og dyr enn deg:

 • dyreforsøk i medisinsk forskning
 • vindkraft
 • vegansk kosthold
 • abort
 • økologisk mat
 • pandemier

Del 4. Hva kan vi lære av dette?

 1. Diskuter etterpå i klassen om hvordan disse forskjellige ståstedene påvirka hva dere mente om de forskjellige temaene.
 2. Hvorfor kan det være nyttig å se nærmere på hva som ligger bak standpunkta i en slik sak?
 3. Kan dere bruke noe av det dere har lært her, når dere diskuterer og jobber med temaet bærekraftig utvikling i framtida?
Sist faglig oppdatert 22.04.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Retorisk analyse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter