Hopp til innhold

Oppgave

Førlesingsoppgave "For godt til å være sant?"

Før du går videre i læringsstien, tenk over dette:

  • Pleier du å sjekke kildene til saker som andre deler med deg på sosiale medium?
  • Vet du hvordan du skal vurdere om en nyhet er sann eller usann?
  • Pleier du å dele saker du ikke har sjekket og vurdert?
Sist faglig oppdatert 15.11.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Vær kritisk!

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale