Hopp til innhold

Oppgave

Tekster, identitet og mangfold

Hvordan kan tekster bidra til at noen havner innenfor et fellesskap og noen utenfor? Se nærmere på tekster med flerkulturelle karakterer, og bruk det du lærer som et utgangspunkt for kritisk tenkning når du leser skjønnlitteratur.

Veggmaleri som viser en mann på stige som maler fargeprikker. Foto.

Flere farger i samspill er ofte brukt som en metafor på det flerkulturelle samfunnet. Vi trenger flere farger i litteraturen, men hvordan får vi det til på en god måte?

Del 1. Tekst og identitet

 1. Les fagartikkelen om tekst og identitet og lag ei kort, skriftlig oppsummering av hvert avsnitt.
 2. Del oppsummeringene i små grupper etterpå.
 3. Diskuter denne problemstillinga fra artikkelen: Kan tekster forsterke følelsen av annerledeshet?

Del 2. Mangfold i litteraturen

 1. Les NRK-artikkelen "Savner mangfold i norske barnebøker".
 2. Hva sier Nhu Diep om hvordan hun tenkte da hun laga boka om Lille Ting?
 3. Lag en oversikt over hva de forskjellige personene som blir intervjuet i artikkelen, mener om bøker med flerkulturelle karakterer.

Del 3. Zamir og å skrive om "de andre"

 1. Les teksten "I går, i dag, i morgen" av Tone Wasbak Melbye.
 2. Hva er tema og budskap i denne novella?
 3. Hvem er hovedpersonen Zamir? Hva får du vite om ham?
 4. Diskuter: Er det bare de som har en annen etnisk bakgrunn som kan og bør skrive fra et flerkulturelt ståsted?

  Let etter belegg for argumenter for begge sider i fagartikkelen om tekst og identitet og NRK-artikkelen om mangfold i litteraturen.
Sist faglig oppdatert 16.04.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Vær kritisk!

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale