Hopp til innhold

Oppgave

Hatytringer er #ikkegreit

Amalie Olsen har over 135000 følgere på YouTube, og hun var med på lanseringen og kampanjen #ikkegreit. #ikkegreit hadde som mål å sette søkelyset på hatytringer.

Jente som leser på mobilen. Det står at hun heter Amalie Olsen og er 18 år, og nederst står det "Du er så dårlig, gå og dø i skogen". Foto.

Skjermbilde fra filmen Hatefulle ytringer er #ikkegreit


Se Bufdirs video Hatefulle ytringer er #ikkegreit på YouTube før du går i gang med oppgavene under.

  1. På hvilken måte kan slike kampanjer bidra til forståelsen av hva hatytringer er, og konsekvenser av hatytringer?
  2. Hatytringer har både samfunnsmessige konsekvenser og individuelle konsekvenser for dem som blir utsatt for det. Lag et notat eller tankekart der du noterer ned ulike konsekvenser på både samfunnsnivå og individnivå.
  3. Politiets nettpatrulje har ei Facebookside for hvert politidistrikt. Gå inn på sida til det politidistriktet hvor du bor, og se hvilke saker de har fokus på. Hva kjennetegner sakene de publiserer? Politiet har også vært aktive på andre sosiale medier. På hvilken måte kan dette være kriminalitetsforebyggende arbeid, tror du?
  4. Det er flere begreper som brukes når vi ser på dette temaet: hatprat, hatytringer, netthets, digital mobbing, nettmobbing og netthat. Er det noen forskjell på hva begrepene betyr?
Sist faglig oppdatert 09.02.2022
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Vær kritisk!

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale