Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk kildene

Når du har funnet pålitelig, oppdatert og relevant informasjon, er neste steg å presentere denne informasjonen på rett måte og bruke korrekte kildehenvisninger i skoleoppgaver.

Oppgi kilden!

Grunnregelen for god kildebruk er klar: Bruker du andres tekster som kilde, må du opplyse om dette. Dersom du ikke gjør det, risikerer du å bli beskyldt for plagiering.

Det fins selvsagt en del informasjon du kan bruke uten at du må vise til kilden. Det gjelder for eksempel vanlig allmennkunnskap, som at Tromsø ligger nord for polarsirkelen, eller at Erna Solberg er statsminister i Norge. Også tanker og ideer som du har fått ved å diskutere oppgava di med andre, kan du bruke uten å oppgi kilden. Men har du intervjua noen, eller har du brukt lærebøker og andre skriftlige kilder for å skaffe deg informasjon, skal du opplyse om dette.

Kildehenvisninger

Du kan presentere informasjon fra andre kilder på to måter. Den ene er å sitere. Da gjengir du et kortere utsagn eller avsnitt helt ordrett. Den andre er å presentere et avsnitt eller noen viktige punkter fra en tekst med egne ord. Dette kaller vi å parafrasere.

Et godt og profesjonelt skolearbeid skal ha ei litteraturliste som viser hvilke kilder og hjelpemidler du har brukt.

Plagiat

Å plagiere vil si at du utgir for ditt eget noe som du har henta fra andre. Det er ikke bare direkte avskrift som blir sett på som plagiering. Selv om du gjengir innholdet med andre ord, er det ikke ditt arbeid. Oppgi derfor alltid kilden eller kildene du har brukt.

Konsekvenser for karakteren

Hvis hele eller deler av oppgava er avskrift, vil det få store konsekvenser for den formelle vurderinga (karakteren). Plagiering viser nemlig at du mangler forståelse for hvordan fagtekster skal skrives. God kildebruk er et tegn på fagkompetanse og profesjonalitet og er derfor et viktig vurderingskriterium.

Fortsetter du på høgskole eller universitet, vil uryddig kildebruk kunne føre til at du ikke får godkjent oppgavene dine, og at du kan bli utestengt fra studiet ei tid.

En allmenn regel

Regelen om at du ikke skal ta andres ideer eller produkter og utgi dem for å være dine egne, gjelder også i yrkeslivet. Hvis du som fagperson skal holde en presentasjon og henter bilder og informasjon fra bøker, blader eller nettsider, må du oppgi kildene. Det samme gjelder dersom du bruker tekst og bilder fra andre kilder i skriftlig eller digitalt informasjonsmateriell. Det styrker alltid din troverdighet at du er etterrettelig i kildebruken.

Opphavsrett og gjenbruk

Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk. Det er det grunnleggende prinsippet bak opphavsretten. Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har skapt. Da er det spesielt viktig å kjenne til hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

Relatert innhold

Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har lagd. Derfor er det viktig å kjenne til lover og regler.

CC BY-SASkrevet av Leif Harboe og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 19.03.2020

Læringsressurser

Kildebruk