Hopp til innhold

Fagartikkel

Regler for publisering av bilder

Vet du at loven sier at de som er avbildet, har rett til å bestemme i hvilken utstrekning og på hvilken måte bildet skal brukes?

Ungt par som kysser på fest. Foto.

Ikke alle bilder egner seg for publisering og deling. Visste du at åndsverkloven og personloven til og med inneholder lovgivning som gjør at deling og publisering av bilder også kan være straffbar?

Retten til eget bilde er nedfelt i åndsverkloven

Hovedregelen i åndsverkloven sier at: "Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede."

Hvis du har tatt et bilde av noen i forbindelse med et intervju i lokalavisa, må du få et samtykke av vedkommende til at bildet kan trykkes i avisa. Samtykke kan gis skriftlig eller muntlig. Hvis bildet er tenkt brukt i en annen sak eller sammenheng senere, må du hente inn et nytt samtykke.

Spesielle situasjoner

En fotojournalist på et åsted må vise særlige hensyn ved bruk av bilder av en person som er beruset, syk, eller i sjokk etter en ulykke. Det er ikke alltid personen selv er i stand til å oppfatte hva som foregår og videre hvilke konsekvenser publiseringen av et bilde vil kunne få.

Samtykke på barnebilder

Bilder av små barn kan gjengis kun etter samtykke fra foresatte. Den som samtykker til bruk av et bilde, må ha ”nødvendig grad av modenhet og forståelse”. Det handler mye om alder, mental tilstand, hva slags bilde det er snakk om og til hvilket bruk.

Mindreårige kan samtykke, men her må fotografen vise større varsomhet. Barneloven § 33 sier at barn skal gis større “selvråderett med alderen og fram til det er myndig”.

Noen eksempler som rettesnor:

  • En femåring kan ikke avbildes i avisen uten at samtykke fra forelder foreligger.
  • En 16 år gammel jente eller gutt kan trass i samtykke ikke avbildes som nakenmodell.
  • En femtenåring kan samtykke til bruk av bilde fra et idrettsstevne.

Situasjonsbilder

Bilder med aktivitet eller en hendelse som motiv omtales som situasjonsbilder. Hvem som er på bildet, blir mindre viktig enn hovedinnholdet. Dersom situasjonsbilder er av allmenn interesse, eller gjengir offentlige hendelser, kan bilder publiseres uten samtykke. Eksempler kan være et bilde fra et politisk møte, et idrettsarrangement eller en konsert. Grensene er likevel ikke alltid klare for om et bilde lar seg publisere.

Vurder bildene!

Se på de to bildene nedenfor. Hvordan vurderer du dem ut ifra teksten du har lest? Synes du de burde kunne publiseres uten samtykke? Hvorfor/hvorfor ikke?

Bedre føre var...

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om du har å gjøre med et situasjonsbilde eller et personbilde. Er du usikker, be alltid om samtykke!

Sist faglig oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Tom Knudsen og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kildebruk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter