Hopp til innhold

Fagstoff

Regler for publisering av bilder

Vet du at loven sier at de som er avbildet, har rett til å bestemme hvor mye og på hvilken måte bildet skal brukes?
Foto av ungt par som kysser på en fest.
Åpne bilde i et nytt vindu

Retten til eget bilde er nedfelt i åndsverkloven

Hovedregelen

Hovedregelen i åndsverkloven er at "Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede [...]" (Åndsverkloven, 2018, § 104).

Du har altså etter regelen retten på bilder av deg selv, og det betyr at du også har rett til å få avpublisert bilder du ikke har gitt samtykke til at skal publiseres.

Unntak fra hovedregelen

Det finnes likevel viktige unntak. Bilder kan publiseres når de

  • har aktuell og allmenn interesse, for eksempel når aviser publiserer nyheter

  • avbilder personer som er mindre viktige enn hovedinnholdet i bildet

  • gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller hendelser som har allmenn interesse

Situasjonsbilder

Bilder med aktivitet eller en hendelse som motiv omtales som situasjonsbilder. Hvem som er på bildet, blir mindre viktig enn hovedinnholdet. Dersom situasjonsbilder er av allmenn interesse eller gjengir offentlige hendelser, kan de publiseres uten samtykke. Eksempler kan være et bilde fra et politisk møte, et idrettsarrangement eller en konsert. Grensene er likevel ikke alltid klare for om et bilde lar seg publisere.

Samtykke av barnebilder

Bilder av små barn kan gjengis kun etter samtykke fra foresatte. Den som samtykker til bruk av et bilde, må ha nødvendig grad av modenhet og forståelse. Det handler mye om alder, mental tilstand, hva slags bilde det er snakk om, og til hvilket bruk bildet er tenkt.

Mindreårige kan samtykke, men her må fotografen vise større varsomhet. Ifølge barneloven skal barn gis større selvråderett med alderen og fram til de er myndige (Barneloven, 1981, § 33).

Her er noen eksempler som kan fungere som rettesnor:

  • En femåring kan ikke avbildes i avisa uten at en forelder har samtykket.
  • Ei jente eller en gutt på 16 år kan, trass i eget samtykke, ikke avbildes som nakenmodell.
  • En femtenåring kan samtykke til bruk av et bilde fra et idrettsstevne.

Vurder bildene!

Se på de to bildene nedenfor (du kan dra i glidebryteren for å få sett mer av dem). Hvordan vurderer du dem ut ifra teksten du nettopp har lest? Synes du de burde kunne publiseres uten samtykke? Hvorfor/hvorfor ikke?

Bedre føre var ...

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om du har å gjøre med et situasjonsbilde eller et personbilde. Er du usikker, be alltid om samtykke!

Kilder

Barneloven. (1981). Lov om barn og foreldre (LOV-1981-04-08-7). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1981-04-08-7

Datatilsynet. (2020, 19. mai). Bilder av barn. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/

Datatilsynet. (2019, 9. september). Deling av bilder. https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Åndsverksloven. (2018). Lov om opphavsrett til åndsverk (LOV-2018-06-15-40). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tom Knudsen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 04.03.2017

Læringsressurser

Kildebruk