Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gå i dybden på temaet klimaflyktninger

Mennesker på flukt fra klimakrise er ett av temaene i Maja Lundes roman Blå. Les utdraget og gå i dybden på temaet klimaflyktninger.
Vann helles i glass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I utdraget fra romanen Blå er året 2041. David og dattera Lou er på flukt på grunn av ei langvarig tørke. Tørka er skapt av klimaendringer som har gjort Sør-Europa nesten ubeboelig. Det er høye temperaturer og vannmangel. David og Lou leter etter moren til Lou, og broren August. De ble skilt fra hverandre under flukta.

Relatert innhold

Oppgave 1. En sannsynlig framtidsvisjon?

 1. Flyktningleiren som du leser om i utdragene, ligger i Frankrike. Hvor så du for deg at denne leiren lå da du leste teksten?
 2. Hvem er jeg-personen i dette utdraget?
 3. Forfatteren bruker både og som fortellerteknikker i dette utdraget. Finn eksempler på begge i teksten. Hvordan markerer forfatteren dialogen i teksten? Og hvordan markerer hun den indre monologen?
 4. Tenk først på hva du trenger vann til i løpet av en vanlig dag. Hvordan hadde hverdagen vært om du hadde mangla vann? Del svara dine med en medelev.
 5. Hvorfor blir David så bekymra når han ser at vanntankene bare er halvfulle?
 6. Er det sannsynlig at Sør-Europa blir ramma av tørke og vannmangel i 2041? Gjør et nettsøk og se om du finner gode kilder som støtter denne framstillinga av framtida.
 7. Del og diskuter det du fant ut i nettsøket ditt med en eller flere medelever.
 8. Hva tror du skjer videre i boka, etter denne siste linja?

Men med ett var det noen som skreik og overdøva alt. “Ungen! Nei!”

Oppgave 2. Å leve som flyktning

Skriv en kort tekst (ca. 800 tegn) der du beskriver livet i en flyktningleir.

 • Bruk jeg-forteller.
 • Bruk både dialog og indre monolog for å framstille handlinga.

Oppgave 3. "Menneska"

 1. Se musikkvideoen "Menneska" som det er lenket til nedenfor.
 2. Tenkeskriv i tre minutter om tanker og følelser videoen vekker i deg.
 3. Hva tolker du som hovedbudskapet til denne musikkvideoen?
 4. Diskuter: Gir videoen deg noen nye perspektiver på utdraget fra Blå, og omvendt?

Reglene for tenkeskriving:

Du må skrive sammenhengende i tre minutter. Ingen andre enn du skal lese det du skriver. Hvis du ikke vet hva du skal skrive, skriver du akkurat det – til du kommer på noe annet å skrive. Ikke les det du skriver underveis mens de tre minuttene løper. Ikke slett eller stryk ut noe.

Relatert innhold

Sangteksten og musikkvideoen til "Menneska".

Oppgave 4. Klimaflyktninger

 1. Hva er likheter og forskjeller mellom mennesker som er på flukt i dag og David og Lou i Blå?
 2. Gjør et nettsøk der du ser etter sammenhengen mellom klimaendringer og flyktninger i dag. Hvor flykter de fra? Hvor flykter de til?
 3. Diskuter: Hvordan kan vi hjelpe både dagens og framtidas klimaflyktninger?

Oppgave 5. Skriv selv

Velg en av disse:

 1. Skriv en fagartikkel om klimaflyktninger nå og i framtida.
 2. Skriv ei novelle eller et essay om klimaflyktninger nå og i framtida.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 14.05.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket