Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Riv skiten!

Visste du at norske forfattere og kunstnere har startet sin egen klimaaksjon på nett? Her skal du utforske en original tekst, skrevet av forfatteren Johan Harstad.

Johan Harstads tekst "Riv skiten" på Forfatternes klimaaksjon.

Del 1. Jobb alene

 1. Les teksten. Er det noen av setningene som vekker følelser i deg? For eksempel sinne eller sorg? Ler du noen steder? Kopier disse setningene inn i et dokument, og skriv hva slags følelser den delen av teksten vekker underveis i lesinga.
 2. Hvorfor ble du berørt av akkurat disse delene av teksten?
 3. Hva mener du er budskapet i teksten? Begrunn ved å vise til konkrete tekstsitater.
 4. Det står ikke oppgitt noen sjanger på teksten. Hvilken sjangerbenevnelse vil du sette på teksten? Begrunn svaret ditt.
 5. Skriv ned det du mener er de to viktigste virkemidlene Harstad bruker for å få fram budskapet sitt.
 6. Kommenter avslutninga av teksten. Hvilken funksjon mener du denne har?

Del 2. Jobb i grupper

 1. Plukket dere ut noen like tekstsitater som vekte følelser?
 2. Er dere enige om hva som er tekstens budskap?
 3. Øv på å lese opp teksten. Hvordan vil dere lese denne høyt for å få fram budskapet?

Del 3. I klassen

 1. Plukk ut en av gruppene til å lese høyt for resten av klassen.
 2. Traff teksten dere? Alle i klassen skriver ned et tall fra 1–10, der 1 markerer at denne teksten ikke engasjerte dere i det hele tatt, mens 10 betyr at teksten engasjerte deg voldsomt.
 3. Diskuter i klassen: Hvorfor engasjerte den (ikke)?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.03.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket