Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Knausgårds klimaappell

Hvordan reagerer du egentlig på klimakrisa? Gir du blaffen? Eller kanskje du er en av dem som går til kamp? Noen blir fulle av angst, mens andre prøver å overse alle nyheter fordi de føler seg maktesløse. Forfatteren Karl Ove Knausgård gjør det siste.

Del 1. Klassens klimaholdninger

 1. Hvilken følelse sitter du med når du leser eller hører forferdelige nyheter om hvordan mennesker er i ferd med å ødelegge jorda? Skriv ned ett ord du mener beskriver denne følelsen.
 2. Vis eller les opp det dere har skrevet for klassen, en etter en. Skriv opp alle orda på tavla.
 3. Diskuter i klassen: Viser orda på tavla helt ulike reaksjoner, eller går de i samme retning? Kan noen begrunne hvorfor de kjenner det de gjør?
 4. Bør Norge slutte å bore etter olje? Rekk opp ei hånd om du mener "nei", to hender om du mener "ja", og hold hendene i ro om du ikke har noen mening.
 5. Diskuter: Hvorfor tenker og føler mennesker så ulikt om klimaforandringer, tror dere?

Del 2. Grenseløs

Se videoen "Grenseløs – klimaarven" fra NRK Urix fram til 02.30 og skriv ned 4–5 setninger om dette:

 1. Hvilke følelser vil dere si preger ungdommene som blir intervjuet her?
 2. Kan dere kjenne dere igjen i reaksjonene deres?

Del 3. Knausgårds appell

Under den store Vendepunkt-demonstrasjonen i Oslo lørdag 2. september 2017 holdt den verdenskjente norske forfatteren Karl Ove Knausgård en klimaappell.

Les Karl Ove Knausgårds appell på Forfatternes klimaaksjon.

Her kan du se og høre deler av Karl Ove Knausgårds appell fra NRKs nyhetssending.

Tekstforståelse

 1. Start med å lese innledninga, det første avsnittet. Hvorfor tror du Knausgård starter teksten sin på denne måten? Hva ønsker han å fortelle?
 2. Hvordan bruker forfatteren i det første avsnittet? Kom med eksempler fra teksten og reflekter over hva slags virkning dette har.
 3. I teksten bruker Knausgård en del tematiske motsetninger: enkelt – komplisert, konflikt – samhold, maktesløshet – handlekraft. Prøv å "sortere" deler av teksten inn i de forskjellige tema-parene. Hvordan vil du oppsummere budskapet hans nå?
 4. Teksten skifter tone etter spørsmålet "Så hvorfor vil alle de største partiene på Stortinget bygge ut nye oljefelt?" Hvordan da? Og hvem mener Knausgård har skylda for norske klimautslipp?
 5. Knausgård forteller om sin egen reaksjon på nyheter om klimakrisa. Hvilket ord bruker han om følelsene sine?
 6. Hvilke menneskelige "brister" peker Knausgård på, som kan gjøre det vanskelig å unngå forverring av krisa?
 7. Helt mot slutten endrer den nedslående tonen seg til råd til befolkningen om hva vi kan gjøre for å endre utviklinga. Hva er Knausgårds budskap?

Vurder teksten

Gå sammen i grupper og diskuter:

 1. Hvordan mener dere denne talen fungerer som appell? Om dere mener det er en god tale, begrunn ved å vise til teksteksempler, og hvordan den påvirket deg da du leste den. Om du mener den er dårlig, begrunn hvorfor ved å vise til teksteksempler.
 2. Vurder Knausgårds etos. Knausgård er en verdenskjent forfatter, men ingen klimaekspert. Vurder både Knausgårds innledende og avledede etos. Begrunn. Om du er usikker på hvordan du skal vurdere etos, bør du lese gjennom sida "Å vurdere troverdighet", som du finner som relatert artikkel nederst.
 3. Diskuter i gruppa: Vil dere si at denne appellen taler mest til hodet (logos) eller hjertet (patos)? Begrunn ved å vise til teksteksempler.

Del 4. Skriv selv

Knausgård sier i appellen sin:

Vi er mennesker og vi tenker først på vårt eget beste, og på det beste for våre nærmeste. Det er menneskelig å være egoistisk, det er menneskelig å være grådig, det er menneskelig å ville ha det bra her og nå. Og det er menneskelig å ville snu seg vekk fra det forferdelige.

Skriv en kort tekst, gjerne en appell, der du tar standpunkt til disse premissene. Er det vanskelig for oss mennesker å forandre klimakrisa på grunn av disse negative egenskapene? Eller mener du at mennesket er bedre enn Knausgård beskriver over, og at det dermed er framtidshåp?

Del 5. Når motsetninger møtes

 1. Finn to i klassen som mener det motsatte: en som mener vi mennesker er begredelige, og en som mener det er håp for oss fordi mennesker har gode egenskaper. De to leser bidragene sine høyt i klassen.
 2. Avslutt med klassediskusjon: Kan appeller bidra til å løse klimautfordringer? Kjenner dere andre appeller om klima?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.04.2020

Læringsressurser

Naturen og mennesket