Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er en sammensatt tekst?

De fleste av tekstene du møter i hverdagen, er sammensatte. Med det mener vi at tekstene har flere uttrykksmåter, der bilder, lyd og verbaltekst er satt sammen til en helhet.

En medietekst er en sammensatt tekst. Denne animasjonen er et eksempel på hvordan levende bilder, lyd og skrift fungerer sammen.

"Tekst" er mer enn skrevne ord

Når vi hører begrepet tekst, tenker vi gjerne på ord som er skrevet ned. Men vi kan bruke også bruke andre og flere uttrykksmåter enn ord og skrift i tekster, for eksempel tale, kroppsspråk, fotografi, tegninger, typografi og musikk. De forskjellige uttrykksmåtene i en sammensatt tekst virker sammen og skaper en helhet. Det er litt på samme måten som når vi lager en matrett: Den ferdige retten er mer enn summen av ingrediensene.

Vi finner sammensatte tekster i alle slags medier: I bøker, aviser og andre papirmedier kan en sammensatt tekst bestå av tekst, bilder og typografiske virkemidler. I elektroniske medier kan tekstene i tillegg inneholde lyd og levende bilder. Også en presentasjon av et prosjekt i klasserommet kan være en sammensatt tekst. Vi kan for eksempel spille musikk gjennom en høyttaler mens vi snakker og kommenterer bilder som vises på en skjerm i bakgrunnen.

VG mobil informerer om ei trafikkulykke. Skjermdump.

Skjemdump fra VG mobil. Her gir bilder og verbaltekst ulik informasjon om ei trafikkulykke.

De fleste tekstene er sammensatte

De aller fleste tekstene vi bruker, er sammensatte. Noen ganger kan alle uttrykksmåtene i en tekst være like viktige, andre ganger dominerer én bestemt uttrykksmåte, mens andre lettere kan unnværes. En spillefilm kan ikke fungere uten bilder, og knapt nok uten replikker eller musikk. En regning fra et firma derimot har i utgangspunktet samme gyldighet uansett om det står en firmalogo på regninga eller ikke.

Sammensatte tekster i flere sjangre

Du finner eksempler på sammensatte tekster i stort sett alle sjangre. I kategorien sakprosa kan vi nevne lærebøker, reklamer, bruksanvisninger og informasjonsfilmer. Skjønnlitterære eksempler er dramastykker, spillefilmer, tegneserier og grafiske romaner.

Gamle Donald-tegneserier. Foto.

Tegnserier har vært en mye lest sammensatt teksttype. Her ser du det aller første Donald fra 1948 utstilt på Nasjonalbibliotekets tegneserie-utstilling.

Sist faglig oppdatert 21.09.2021
Skrevet av Anne Løvland og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Sammensatte tekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter