Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk utenforskap

Det å virkelig forstå et så vidt begrep som utenforskap krever at vi går i dybden i fagstoff, tekster og fortellinger om temaet. Her utforsker du begrepet gjennom å diskutere, lese og reflektere.

Oppgave 1

Diskuter i grupper på fire-fem personer:

  • Hva kan ordet "utenforskap" bety?
  • Hvilke grupper og/eller individer tror dere er spesielt utsatt for utenforskap?
  • Hvis noen er "utenfor", må det også bety at noen er "innenfor". Hvem kan disse som er "innenfor" være?
  • Spør hjemme hva de legger i begrepet utenforskap. Hvis du har et annet morsmål enn norsk, finn ut hva begrepet heter på morsmålet ditt og diskuter det med noen andre som snakker språket.

Oppgave 2

  • Finn en definisjon på begrepet "andregjøring" fra lenken under og skriv et avsnitt om hva det omfatter. Ta med et eksempel på andregjøring som du finner på nettstedet Dembra:
    Vi, de andre og andregjøring
  • Kan dette begrepet hjelpe oss til å gi en mer nyansert forståelse av utenforskapsbegrepet?
  • Finn eksempler på bruken av "vi" og "de andre" fra din egen sosiale verden. Hvem inkluderes som "vi" , og hvem ekskluderes som "de andre"?
  • Les artikkelen "I Norge respekterer vi hverandre" i Morgenbladet og diskuter bruken av "vi" i disse utsagnene: "I Norge håndhilser vi på hverandre" og «I Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt».
Sist faglig oppdatert 17.01.2020
Skrevet av Åsa Abusland og Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale