Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er dere terrorister?

Spørsmålet over blir stilt til tre karakterer i kortfilmen "No Man is an Island". I romanen Tante Ulrikkes vei blir Jamal fortalt at "sånn er det her i Norge", når han fryser. Jeg-personen i Eg snakkar om det heile tida blir slått av ei gammel dame da hun som lita jente går med bunad.

Oppgave 1

Del 1

Diskuter spørsmålene i grupper:

 • Finnes det rasisme i Norge i dag?
 • Om dere mener det finnes rasisme – hvilke grupper er utsatt for det?
 • Hvordan kommer i så fall denne rasismen til syne?

Del 2

Se kortfilmen No man is an island og diskuter i grupper:

 1. Hva tematiserer denne filmen? Hva ønsker regissøren å formidle?
 2. Hvordan kommer temaet til syne?
 3. Historien veksler mellom scenene med de tre kameratene og en poetisk fortellerstemme. Hvorfor tror dere regissøren har tatt dette valget?
 4. Tre unge menn spiller hovedrollen. Hvilke ulike reaksjoner viser de på den fulle mannen som setter seg sammen med dem?
 5. Kan dere forstå Amirs reaksjon?
 6. Hva tror dere denne dialogen mellom karakterene kan bety?

- Ingen forventer å se oss tre svartinger her ute.
- Dere er svartinger. Jeg er brun. Dere sitter bakerst i bussen (...) Jeg kjører bussen.

Oppsummer: Hvordan tematiserer filmen at karakterene har et utenforskap?

Del 3

I et intervju med filmmagasinet Rushprint (2018) forteller regissøren, Ali Parandian, at de tre hovedrolleinnhaverne ikke visste at det skulle komme en fjerde skuespiller inn mot slutten. Regissøren hadde gjort en avtale med en skuespiller om å spille "typisk full nordmann" for å se hvordan de tre reagerte:

- Ingen av de andre skuespillerne vet at Jesus-figuren også er en skuespiller. De reagerer på ham som det han fremstiller – en full nordmann. (...)
- 25 minutter komplett tilstedeværelse i en spisset og ubehagelig situasjon, som etter hvert ble veldig intens og ganske aggressiv. Det var en spesiell opplevelse for alle involverte.
- Jeg jobbet mye med Elias for å finne frem til den rette balansen av hvor full han tilsynelatende skulle være. (...). Elias er en god skuespiller og en svært troverdig full nordmann.

(Rushprint, 2018)

Diskuter i gruppene:

 • Får denne opplysninga deg til å forstå den siste scenen med alle fire skuespillerne på en annen måte?

Del 4

A: Sammenlign to litterære outsidere

Les først den siste innspillinga til Jamal (12. september, 2001) i utdraget fra Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar. Hovedpersonen i utdraget er Jamal fra Stovner. Han forteller om da han kommer til skolen dagen etter 22. juli.

Les deretter utdraget fra Eg snakkar om det heile tida av Camara Joof.

 1. Kan du se noen likheter mellom karakteren Jamal og jeg-personen i "Eg snakkar om det heile tida"? Er det noen av replikkene i tekstene som du synes viser at både Jamal og jeg-personen hos Lundestad Joof blir sett på som "de andre" på grunn av hudfargen sin?
 2. Skriv et avsnitt der du sammenligner tekstene. Vis hvordan utenforskap tematiseres hos Shakar (gjennom Jamals historie) og hos Lundestad Joof.

B. Utforsk rasisme i Norge i dag

Velg en av oppgavene under:

 1. Utforsk problemstillinga "Er det utbredt rasisme i Norge i dag"? Bruk forskningsrapporter, utdrag fra kortfilmen "No Man is an Island" og sitater fra de litterære tekstene for å svare på problemstillingene.

  Legg fram funna for klassen.

  Forslag til forskningsrapporter:
  - HL-senterets studier av holdninger til jøder og muslimer
  - Fafo om muligheter for jobbintervju med utenlandsk navn
  - Agendamagasin: Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun

 2. Hvordan viser den norske rasismen seg gjennom sitater? Lag ei kreativ framstilling av denne problemstillinga. Det kan være veggavis, en plakat, ei hjemmeside eller annet. Bruk sitater fra filmen, utdragene fra boka og kommentarfelter du finner på nett.

Poenget med oppgava er å vise hvordan menneskers bakgrunn, hudfarge eller religion gjør at de blir møtt med fordommer.

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

Kilder

Jakobsen, S (25. januar, 2018). "En uvanlig musikalsk debut". Intervju i Rushprint. Henta fra https://rushprint.no/2018/01/en-uvanlig-musikalsk-debut/

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?