Hopp til innhold

Oppgave

Hva med gutta da?

Er likestillinga gått for langt? Dette spør NRKs dokumentar Kjønnskampen om. Utforsk temaet og ha et kritisk blikk på forskning og argumentasjon.

LK20

Del 1. Hva kan dere om likestilling fra før?

Diskuter i grupper:

 • Hva forbinder dere med ordet "likestilling"?
 • Er likestillinga i Norge gått for langt?
 • Bør gutta starte en "mannskamp" slik kvinnene har hatt sin "kvinnekamp"?
 • Vi kaller kvinnekampen for "feminisme". Hva skulle vi kalt det om det kom en bølge av menn som kjempa for sine rettigheter?

Hva tror dere er svaret på spørsmålene under?

 • Hvor mye er gjennomsnittlig for kvinner og menn i Norge?
 • Hvor mange prosent av kvinner jobber deltid, og hvor mange prosent av menn gjør det?
 • Hvor stor andel av topplederne i Norge er kvinner?
 • Er det flest kvinner eller menn som tar høyere utdanning?
 • Hvem får best eksamenskarakterer på videregående skole – gutter eller jenter?

Del 2. Finn svara

Hvor mye kunne dere om likestilling? Finn svara på spørsmålene over ved å lese forskning på området. Sitt sammen i grupper med hver deres PC og diskuter. Da er dere sikre på å komme fram til riktig svar.

Tips til kilder:

SSBs side om likestilling

Forskning.no om utdanningsgapet mellom kvinner og menn.

Eksamenskarakter på Skoleporten.no

Del 3. Diskuter i grupper igjen:

Var det noen av funnene dere gjorde som overrasket dere?

Del 4. Diskuter dokumentaren Kjønnskampen

NRKs dokumentar "Kjønnskampen" vakte stor oppsikt da den kom ut. Her blir det spurt om likestillinga er gått for langt. Tar ikke samfunnet menn og deres problemer på alvor? Og er det bare "syting" når menn klager på dårlig behandling?

Se Kjønnskampen på NRK.no

Sitt i grupper og diskuter:

 • Hva synes dere om påstandene som kommer fram i dokumentaren?
 • Var det noe av det som ble sagt som provoserte dere? Forklar hvorfor.
 • Fikk dere sympati med mennene og guttene som mener at vi må ta deres problemer på alvor?
 • Hvorfor gjør gutter det så mye dårligere enn jenter på skolen?

Del 5. Går det an å stille spørsmål ved forskning?

En viktig del av dokumentaren er intervjuer med skoleforskeren Thomas Nordahl. Han mener at gutter blir diskriminert i skolen. Stemmer det han sier?

Diskuter i grupper:

 1. Hvilke argumenter bruker Nordahl for underbygge sin påstand om diskriminering?
 2. Hvordan kan du undersøke om det han sier stemmer?
 3. Bruker Nordahl tall og sammenligninger du synes gir mening? Begrunn svaret.

Dokumentaren skapte mange reaksjoner, ikke minst på Nordahls framstilling av vurderingsforskjeller. Han blir motsagt av tre forskere fra Folkehelseinstituttet i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken og finn ut hva de mener: Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen (Aftenposten, 2019)

 1. Hvilke motargumenter har de tre forskerne, Stoltenberg, Flatø og Torvik?
 2. Får det de skriver deg til å endre mening om det Nordahl sa i dokumentaren? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

Del 6. Undersøk selv – hva sier statistikken?

Finn ut av det selv ved å gå inn på Skoleportens statistikk for grunnskolen. Her kan du finne både standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og resultater på nasjonale prøver. Du kan også stille inn på resultater etter kjønn.

Skoleporten.no

Sitt sammen i grupper og diskuter funnene deres:

 • Hva fant dere ut om gutter og jenters standpunktkarakterer og eksamenskarakterer?
 • Hva tror dere kan være årsaken til at Nordahl ikke trekker inn eksamenskarakterene?
 • Hva kan være årsakene til at gutter og jenter får de standpunkt- og eksamenskarakterene de får?

Del 7. Reflekter

Diskuter i grupper

 1. Hva tenker du om likestilling etter å ha jobba med emnet? Ville du ha endra det du svarte i Del 1? Begrunn svaret!
 2. Hva eller hvem påvirker dine tanker om likestilling mest?
 3. Hva tror du skal til for at likestillingsdebatten skal føre til mer likestilling?
Sist oppdatert 20.02.2020
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Kjønnsroller i tekster