Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Spenning i svømmehallen

Les novella "Stupeteknikk" og undersøk ulike sider ved teksten både ved å diskutere og nærlese.

Del 1: Førlesing

Denne delen skal du gjøre aleine. Les utdraget fra novella du skal lese (under) og svar skriftlig på de fire spørsmålene under. Pass på å ta vare på det du skriver, for du trenger det seinere.

Ho steller seg fremst når dei skal danne køen bak bretta, stryk handa langs sida av drakta. Ho blir ståande på brettet til ho ser at han snur seg, vil vere heilt sikker på at han ser på. Den varmande kjensla av blikket hans mens ho tar sats, mens kroppen hennar skjer gjennom lufta.

 1. Hvem er det som har synsvinkelen i dette utdraget?
 2. Hvor tror dere "ho" befinner seg?
 3. Hva virker det som om novella kommer til å handle om? Begrunn ved å peke på tekstsitater.
 4. Det er for tidlig å si noe sikkert om hva teksten vil fortelle oss, altså hva som er temaet. Men skriv ned ett ord som du mener kan være tema i novella.

Del 2: Les novella

Les novella høyt i klassen. La en elev lese hovedfortellingen og en annen den kursiverte teksten.

Del 3: Vend tilbake til del 1

Sett dere i par eller grupper. Finn fram svara dere skrev ned til oppgave 1 og les dem opp for hverandre.

 1. Traff dere med det dere skreiv i del 1?
 2. Diskuter denne påstanden på gruppa: "Dette er en typisk historie om forelskelse. Novella handler ikke om så mye mer enn det". Finn en tekstpassasje som bevis på ditt syn, uansett om du er enig eller uenig i påstanden.
 3. Hvilken rolle mener dere teksten i kursiv har?

Del 4: Blikk og berøringer

Jobb aleine. La du merke til gjentagelsen av blikk og berøringer i novella? Nå skal du nærlese teksten på jakt etter disse momentene.

 1. Marker setninger som handler om de to momentene blikk og berøring. Mens du leser, bør du også notere ned hvilken funksjon du mener dette har i novella. Se eksempel under.
 2. Sammenlign med en annen elev i klassen. Har dere notert og lagt merke til det samme?

Del 5: Perspektivbytte

Sitt i par. Les om igjen scenen der jenta går bort til svømmetreneren og ber ham vise henne riktig stupeteknikk. Nå skal dere skrive om denne delen av novella.

 • En av dere skriver scenen fra stefarens perspektiv. Legg vekt på synsinntrykkene og tankene hans.
 • Den andre gjør det samme, men nå skal svømmetreneren ha synsvinkelen.

Del 6: Diskuter. Hva forteller teksten din?

Les teksten dere skrev i del 5 høyt for hverandre og diskuter:

 • Fortalte teksten deres noe om hvordan dere tolker novella? Hva tenker for eksempel svømmetreneren om jenta? Og hva synes stefaren om det han ser i svømmehallen?

Del 7: Skriv om tittelen

Jobb først aleine.

 1. Tittelen på novella er "Stupeteknikk". Gi novella en ny tittel som du syns passer godt til det som er temaet i teksten.
 2. Les titlene høyt for de andre i klassen. Var det noen dere syntes traff spesielt bra? Diskuter hvorfor.
 3. Hvorfor tror dere forfatteren har kalt novella "Stupeteknikk"?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.09.2020

Læringsressurser

Episk diktning