Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Blodspor

Bilde av føttene til en liten gutt som har dødd under et bombeangrep. Resten av kroppen er dekka av et teppe.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Les novella "Blodspor" og jobb med spørsmåla nedenfor:

  1. Finn bakgrunnsinformasjon om krigen i Bosnia på 1990-tallet. Hva handla den om? Hvem var det som starta krigen, og hvem var det krigen gikk sterkest ut over?
  2. Gjør kort greie for handlinga i novella. Tre-fire setninger er nok.
  3. Hva slags åpning på teksten har forfatteren valgt?
  4. Hvilken virkning har denne typen åpning? Skaper den ei rolig stemning, eller skaper den spenning med én gang?
  5. Kan du peke på noen typiske novelletrekk ved denne teksten?
  6. Når er det handlinga i novella snur? Og hvordan forandres lydene gutten hører, i dette øyeblikket?
  7. Ordet blod spiller ei viktig rolle i denne teksten – blant annet heter tittelen "Blodspor". Finn minst fem setninger i teksten der ordet blod er nevnt.
  8. I mange kulturer er blod et tradisjonelt symbol for livskraften eller sjela. Hva signaliserer ordet i novella, liv eller død? Forklar.
  9. Siste avsnitt i novella er det vi med et faguttrykk kaller en metakommentar, det vil si en kommentar som ligger utenfor selve fortellinga: "Alle gatene i Sarajevo har blitt sånn: Noen rakk enden – og noen gjorde det ikke." Forklar med egne ord hva forfatteren mener med denne kommentaren.
  10. Ei novelle er en skjønnlitterær tekst, det vil si en tekst som er oppdikta. Men skjønnlitterære forfattere henter alltid ideer til tekstene sine fra virkeligheten. Hva i novella til Ahmethodzic er henta fra virkeligheten, og hva er oppdikta?

Relatert innhold

Novelle med motiv fra Bosnia-krigen.

CC BY-NC-SASkrevet av Anne Ely Thorenfeldt og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 10.01.2019

Læringsressurser

Episk diktning